Fysioterapeut, servicecentral
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 29.3.2021

Beskrivning av jobbet

Vi söker en ivrig, positiv och ansvarsfull fysioterapeut till Kampens servicecentral. Servicecentralens mål är att erbjuder service för hemmaboende seniorer och arbetslösa som bor i Helsingfors för att stöda, upprätthåll funktionsförmågan, öka välmående och att minska klientgruppens ensamhet. Största delen av våra kunder är pensionerade. Kampen servicecentral erbjuder mångsidig verksamhet, som t.ex. gruppverksamhet, rådgivning, socialhandledning, hobbyverksamhet, föreläsningar och kultur. Servicecentralen ligger i Kampen, med goda kollektivtrafikförbindelser.

Som fysioterapeut ansvarar du för att planera och utföra verksamhet som upprätthåller och förebygger hemmaboende seniorernas funktionsförmåga. Din arbetsinsats riktas till kunder som är i behov av stöd.

Dina arbetsuppgifter är att:
- planera och utföra gymnastiks-, balans- och gymgrupper
- erbjuda individuell konsultation
- ordna infoblänkaren och föreläsningar
- samarbetar med olika nätverk och föreningar.

Kampens servicecentral hörs till Stengårds seniorcenter. Ifall Kampen servicecentral är ännu stängd då ditt arbetsförhållande börja, kommer dina arbetsuppgifter att vara i Stengårds seniorcenter. Då servicecentralen öppnas kommer dina arbetsuppgifter att vara enligt arbetsbeskrivningen.

Vi önskar att du har goda interaktionsfärdigheter och kunskap i att leda gruppverksamhet samt förståelse för sjukdomar i stöd- och rörelseorgan. Du behöver svenska och finska språket i arbetet, eftersom en del av kundverksamheten är på svenska. Vi förutsätter att du har kunnande inom äldre personers rehabilitering och förmågan att arbeta i ett mångprofessionellt team. Förutom dessa färdigheter bör du ha förmågan att vara konsekven och organiserad samt ha beredskap att arbeta självständigt.

Förutom ett intressant arbete, så erbjuder vi dig skolningar som stöder din yrkeskunnighet och stadens goda arbetsförmåner.

Vänligen fyll i din ansökan på finska via helsinkirekry.fi

Behörighetsvillkor:
- Fysioterapeutens yrkeshögskoleutbildning eller tidigare examen på institutnivå. Uppgiften förutsätter legitimitet enligt lagen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994.
- goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.
- vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.
- före valbeslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Som merit räknar vi:
- Kunnande i det svenska språket och erfarenhet av att arbete med äldre.

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Direktör Tuija Epäilys tfn. 09 31044510 Ledande handledare Linda Treuthardt tfn. 09 310 44514

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/sv

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot