(Poistunut julkaisusta)

Framtidens revisionsproffs
PwC

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.4.2018

Vi söker nu ny förstärkning till vårt team i Mariehamn. Vill du bli en del av vår kunniga expertgrupp inom revision för att stå till tjänst för vår mångsidiga och intressanta kundkrets?

Vårt revisionsarbete bygger på att förstå kundens affärsverksamhet och att ta hänsyn till riskerna. Vår professionella revision erbjuder kundföretagens ledning och ägare säkerhet i fråga om organisationens ekonomiska situation och riktigheten i den finansiella rapportering som ansluter till denna. Tillsammans med dina kolleger utgör du ett bollplank i ekonomiska frågor och hjälper klienterna att förverkliga sina visioner. Personlig service och kontakt med klienterna är en viktig del av vårt arbete. Du fungerar som kontaktperson och representerar alla de tjänster PwC har att erbjuda. Nätverkande i det lokala näringslivet och i vår egen organisation är därför avgörande. Våra klienter på Åland innefattar hela spektret från små familjeföretag till tillväxtföretag och börsbolag.

Vi önskar att du

  • har en ekonomisk slutexamen såsom tradenom/företagsekonom, ekonomie magister/civilekonom med inriktning på redovisning/revision eller har färdigheter att slutföra en CGR- och GR-examen.
  • är flytande i svenska och engelska och har tillräckliga kunskaper i finska.
  • har en del erfarenhet av ekonomiförvaltning eller revision.

Till vår grupp söker vi framtidens experter som delar samma värderingar som vi. Vi förväntar oss att du är en rakryggad och engagerad medarbetare som är villig att utmana ditt tänkande och agera i nära samarbete med andra.Vi söker dig som har ett energiskt, ansvarsmedvetet och självständigt arbetsgrepp. Du inspireras av ett kundfokuserat arbetssätt och en kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen och kan etablera förtroendefulla kontakter.

Låter detta som något för dig?

Vi erbjuder dig en utsiktspost i en internationell expertorganisation med intressanta klienter och goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling inom revision, redovisning och skattefrågor. Vi lägger stor vikt vid konkurrenskraftiga löner och förmåner. Vi erbjuder ett unikt tillfälle där du i Mariehamn kan uppleva ett internationellt företags arbetsutmaningar och får en möjlighet att arbeta förutom i Mariehamn bland annat i Helsingfors och i Stockholm. Arbetet inleds enligt överenskommelse i augusti 2018.

Är du den förmåga vi söker?

Skicka din ansökan snarast, men senast 30.5.2018.

Tilläggsinformation kan erhållas av CGR Fanny Johansson, 050 305 1793, fanny.johansson@fi.pwc.com.