Förvaltningsdirektör
Kokkolan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.7.2020

Karleby kyrkliga samfällighet består av de sex ev.-luth. församlingarna i Karleby, Kaustby och Halso. Det sammanlagda medlemsantalet är 41.300. Samfälligheten handhar församlingarnas gemensamma administration och ekonomiförvaltning. Då den nuvarande tjänsteinnehavaren går i pension lediganslås tjänsten som

FÖRVALTNINGSDIREKTÖR

Vi förutsätter
• lämplig högre högskoleexamen
• gedigen erfarenhet av ekonomi och ledarskap
• utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och åtminstone nöjaktiga i det andra

Kännedom om församlingsarbete och administration räknas som merit.
Den som väljs till tjänsten skall vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Lön betalas enligt lönesättningsgrupp J50, KyrkTAK.

Anställningen börjar 1.3.2021, eller enligt överenskommelse. Lämplighetstest kan användas vid utvärderingen av de sökande. Den som väljs bör uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Sex månaders prövotid tillämpas.

Närmare uppgifter fås av:
• förvaltningsdirektör Helinä Marjamaa, tfn 050 3147 240,
• gemensamma kyrkofullmäktiges ordf. Jukka Paananen fr.o.m. 10.8, tfn 040 5334 086
• gemensamma kyrkorådets ordf. Per Stenberg, tfn 050 3147 310
• personalchef Kristina Holm, tfn 050 3147 246.

Ansökan och CV lämnas in senast ti 25.8 kl. 15.00 via den elektroniska rekryteringstjänsten KirkkoHR.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot