(Poistunut julkaisusta)

Förvaltningsdirektör
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.7.2018

Helsingfors kyrkliga samfällighet lediganslår på nytt tjänsten som förvaltningsdirektör och söker en kompetent och erfaren

FÖRVALTNINGSDIREKTÖR

Förvaltningsdirektören leder förvaltningsavdelningen och dess 90 anställda. Förvaltningsdirektören ansvarar för samfällighetens förvaltning, ekonomi, personalpolitik, HR-frågor, IT-förvaltning, upphandlingar, juridiska frågor och centralregistret. Dessutom ansvarar förvaltningsdirektören för utveckling, koordinering, övervakning, initiativ och utredningar och håller kontakt med församlingarna och övriga samfund.
För att följa riktlinjerna för sitt ansvarsområde och för att nå de uppställda målen ska förvaltningsdirektören fatta beslut som enligt reglementet för gemensamma kyrkorådet ålagts honom/henne. Förvaltningsdirektören bereder ärenden till gemensamma kyrkorådet, verkställer besluten, ansvarar för sitt verksamhetsområdes ekonomi och bereder ett förslag till budget. Dessutom ansvarar förvaltningsdirektören för samfällighetens ekonomiplanering, personalförvaltning, den kyrkliga beskattningen, försäkringar, finansiering, budget och bokslut och ger förslag som är relaterade till eller påverkar den ekonomiska utvecklingen.
Förvaltningsdirektören ska ha högre högskoleexamen, god branschkännedom och vara väl förtrogen med ekonomi och förvaltning. Dessutom efterlyser vi goda ledaregenskaper, samarbetsförmåga och förmåga att utveckla uppgiftsområdet. Kunskaper om placeringsverksamhet och IT räknas som merit. Utöver utmärkta kunskaper i finska krävs nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Tjänsten hör till kravgrupp J70 med en helhetslön om 7 133,64 €/månad.
Den som väljs till tjänsten ska enligt kyrkolagen vara konfirmerad och höra till Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Innan tjänsten tillträds ska godtagbart läkarintyg uppvisas. Prövotiden är sex månader.

Ansökan om tjänsten ska göras via KirkkoHR före kl. 16.00 den 24.8.2018.
De tidigare sökandena till tjänsten kvarstår som sökande i urvalsprocessen.

Anställningsintervjuer hålls den 29.8.2018

Tilläggsinformation om tjänsten ger direktören för samfälligheten, Juha Rintamäki, on 8.8.2018 kl. 14.30 -16.00 och to 16.8.2018 kl. 11.00 -12.00, tfn 09 2340 4310 samt konsultdirektör Kari Sorvari/Personnel Group, tfn 0500 462 550.