(Poistunut julkaisusta)

Förvaltningschef
Kyrkostyrelsen, Kyrkans servicecentral

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2020

Vid Kyrkans servicecentral lediganslås en tjänst som

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för ledningen av servicecentralens verksamhet ur administrativ synvinkel och säkerställer de administrativa processer och verksamhetssätt som förutsätts av servicecentralen. En väsentlig del av förvaltningschefens arbete är att säkerställa att servicecentralen leds enligt god förvaltning och att sköta den administrativa praxisen samt servicecentralens riskhantering.

Förvaltningschefens viktigaste uppgifter hänför sig till servicecentralens allmänna förvaltning och säkerställandet av dess kvalitet, personalutvecklingen och hanteringen av konkurrensutsättningar. Förvaltningschefen hör till servicecentralens ledningsgrupp och deltar på så sätt aktivt i utvecklandet av servicecentralens verksamhet.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen (magisterexamen i förvaltningsvetenskaper, juridik eller ekonomi) samt god förtrogenhet med förvaltning. Dessutom krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förväntar oss
- flera års arbetserfarenhet inom den offentliga förvaltningen
- god förtrogenhet med den lagstiftning som tillämpas inom den offentliga förvaltningen
- kännedom om ekonomi- och personalförvaltningsprocesserna
- erfarenhet av uppgifter i anslutning till personalutveckling och moderna metoder
- erfarenhet av att genomföra konkurrensutsättningar
- kännedom om upphandlingslagstiftningen och avtalsrätten

Vi värdesätter
- goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
- erfarenhet av chefsarbete
- ett självständigt, målinriktat och utvecklande arbetssätt
- kännedom om församlingsförvaltning
- förmåga att samtidigt hantera flera omfattande helheter

Vi erbjuder ett omfattande och utmanande arbetsområde i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.11.2020 eller enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Dessutom betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på personens arbetserfarenhet (totallön 4707,41 - 5231,59 euro/mån.). Den som utses till tjänsten ska vara konfirmerad medlem av kyrkan.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/tyopaikat. Ansökan ska vara framme senast fredag 2.10.2020 kl. 16.00. Innan tjänsten tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten omfattar en prövotid på sex månader.

Frågor besvaras av Kyrkans servicecentrals direktör Sami Savilaakso (sami.savilaakso(at)evl.fi) eller tfn 040 688 1465, tisdag 15.9 kl. 14-16 och onsdag 23.9 kl. 14-16.