(Poistunut julkaisusta)

Förvaltningschef
Kyrkostyrelsen, Kyrkans servicecentral

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.6.2020

Vid Kyrkans servicecentrals kontor i Uleåborg ledigförklaras en tjänst som

Förvaltningschef

Förvaltningschefen svarar för styrningen av servicecentralens verksamhet ur ett förvaltningsperspektiv och säkerställer att de förvaltningsprocesser och arbetssätt som förutsätts av servicecentralen genomförs. En väsentlig del av förvaltningschefens arbete är att säkerställa att servicecentralen leds i enlighet med god förvaltningssed och att svara för den administrativa praxisen. Förvaltningschefen svarar också för riskhanteringen vid servicecentralen.

Förvaltningschefen samarbetar med Kyrkostyrelsen och andra intressegrupper och ser till att samarbetet inom det egna ansvarsområdet genomförs. Förvaltningschefen samarbetar med de centrala aktörerna vid servicecentralen, utvecklar dess verksamhet och styr den förvaltningsmässiga kvaliteten i servicecentralsverksamheten. Förvaltningschefen har till uppgift att främja enhetens strategiska mål och omsätta dem i praktiken, särskilt med avseende på servicecentralens allmänna förvaltning, personalutveckling och upphandlingshantering.

Du är förtrogen med processerna och arbetssätten inom den offentliga förvaltningen. Du har dokumenterad erfarenhet av uppgifter inom den allmänna offentliga förvaltningen i en krävande miljö. Du har erfarenhet av arbete inom personalutveckling. Du behärskar de olika arbetsskedena i upphandlingar och dokumenteringen av dem.

För uppgiften förutsätts
• lämplig högre högskoleexamen (t.ex. FöM eller jur.mag.)
• flera års arbetserfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• bred kännedom om myndighetsverksamhet
• utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska och svenska

Av förvaltningschefen förväntar vi oss
• gedigen juridisk kompetens
• bred kompetens inom allmän förvaltning och personalförvaltning
• erfarenhet av att genomföra upphandlingar
• initiativkraft, innovativitet och förmåga att se nya lösningar
• förmåga att greppa flera omfattande helheter och komplexa projekt samtidigt

Som merit räknas
• kunnande inom församlingsförvaltning

Vi erbjuder ett omfattande och utmanande arbetsområde i en verksamhet som ständigt utvecklas. Anställningen inleds den 1 september 2020 eller enligt överenskommelse, dock så fort som möjligt. Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Dessutom betalas en lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet (totallön 4637,84 – 5162,02 euro/mån.). Innan tjänsten tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten omfattar en prövotid på sex (6) månader.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/tyopaikat senast fredagen den 7 augusti 2020 kl. 16.00.

Frågor besvaras av Kyrkans servicecentrals direktör Sami Savilaakso (sami.savilaakso@evl.fi) eller tfn 040 688 1465, måndagen den 29 juni kl. 14–16 och fredagen den 3 augusti kl. 14–16.