(Poistunut julkaisusta)

Förvaltningschef
Vasa kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.10.2018

Vasa kyrkliga samfällighet ledigförklarar tjänsten som förvaltningschef.

Vid ekonomikontoret verkar en förvaltningschef vars viktigaste uppgifter är personalförvaltnigsfrågor och allmänna förvaltningsuppgifter. Den kyrkliga samfällighetens och dess församlingars personal utgör 153 personer.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen varvid juridisk kunskap räknas som merit, tillräcklig arbetserfarenhet i branschen och kännedom om församlingsarbete samt utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i det ena inhemska språket samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. Den sökande bör tillhöra evangelisk-lutherska kyrkan och vara konfirmerad.

Tjänsten besätts 7.1.2019 eller enligt överenskommelse. Den som väljs till tjänsten bör för tjänsten skall tillträdas förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vid besättande av tjänsten tillämpas en prövotid om sex månader.

Tjänstens avlöning är enligt kravgrupp 603.

Ansökningar lämnas elektroniskt senast 7.11.2018 kl. 16.00.

Förfrågningar besvaras av ekonomidirektör Juha Silander 044-4808400 eller av tf. fövaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 044-4808410.