(Poistunut julkaisusta)

Församlingsträdgårdsmästaren
Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.5.2019

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet ledigförklarar en

FÖRSAMLINGSTRÄDGÅRDSMÄSTARTJÄNST

Församlingsträdgårdsmästaren leder Kyrkslätts kyrkliga samfällighets begravningsväsende. I församlingsträdgårdsmästarens uppgifter ingår att vara chef för personal och säsonganställda på begravningsplatsen, ansvara för planeringen och skötseln av begravningsplatserna och samfällighetens övriga grönområden samt för att organisera arbetet och vid behov delta i arbetet, att gräva kist- och urngravar eller assistera i detta arbete, att ansvara för anskaffningar till begravningsväsendet samt för att köpa in tjänster och att bereda och följa upp begravningsväsendets budget. Församlingsträdgårdsmästaren deltar även i beredningen av planer och beslut i gravplatsärenden tillsammans med den som sköter gravplatsärenden.

Utbildningskravet för tjänsten är minst en examen på yrkeshögskolenivå från en läroanstalt i trädgårdsbranschen. God arbetsledningsförmåga och erfarenhet av uppgifter inom begravningsväsendet är också ett krav. För att sköta tjänsten framgångsrikt behövs god förmåga att hantera helheter, organisations- och samarbetsförmåga samt god kommunikationsförmåga. IT-kompetens och förmåga och erfarenhet av att använda trädgårdsmaskiner och -apparatur är nödvändiga. Språkkunskapskravet är, enligt samfällighetens språkstadga, goda muntliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga kunskaper i svenska. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska. Eftersom begravningsplatserna och grönområdena ligger åtskilda från varandra är körkort och egen bil nödvändiga i arbetet.

Tjänsten tillsätts 1.9.2019 eller enligt överenskommelse. Behörighetskraven för tjänsten är en trädgårdsmästarexamen på yrkeshögskolenivå eller motsvarande annan utbildning samt arbetserfarenhet. Lön för tjänsten betalas enligt kravgrupp 601 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal, grundlön 2 770,19 euro. Dessutom kan ett erfarenhetstillägg på högst 15 % av grundlönen betalas till den som väljs för tjänsten. Samfälligheten har ett prestationstilläggssystem. I tjänsten tillämpas allmän arbetstid (114,75 h för en treveckorsperiod) enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal. Den som väljs för tjänsten ska vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Tjänsten omfattar en prövotid på sex månader. Den som väljs för tjänsten förbinder sig att gå på hälsokontroll för konstaterande av för arbetet erforderligt hälsotillstånd inom fyra månader efter att tjänsteförhållandet inletts.

Arbetsplatsen är i första hand Råkulla begravningsplats i Kyrkslätt, men arbetet förutsätter kontinuerligt arbete även på samfällighetens övriga verksamhetsställen. Den som väljs för tjänsten ska ha egen bil.

Vid behov används personbedömning i rekryteringen.

Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt via kyrkans HR-tjänst KirkkoHR senast 7.7.2019 klockan 16.

Ytterligare information: fastighetschef Anna Antikainen, tfn 040 759 7750, församlingsträdgårdsmästare Sari Mantila, tfn 0500 875 989 eller ekonomidirektör Sirkkaliisa Cavonius, tfn 040 824 3675.