(Poistunut julkaisusta)

Finanssineuvos
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.10.2018

Organisaation esittely

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

 

Tehtävän kuvaus

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana
finanssineuvoksen määräaikainen virkasuhde

1.1.2019 lukien tai sopimuksen mukaan enintään 14.10.2023 saakka.
Tehtävä on sijoitettu omistajaohjausosastolle. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus

Omistajaohjauksen tehtävänä on valtion yleisen omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen valmistelu ja täytäntöönpano, ministeriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus sekä eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi.

Finanssineuvos toimii useiden valtio-omisteisten yhtiöiden omistajastrategioista vastaavana henkilönä ja hänen tehtävänsä on ohjata yhdessä osaston muiden työntekijöiden kanssa osaston vastuulla olevia yrityksiä omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä vastata joistakin erikseen määrättävistä projekteista ja matriisivastuista. Tehtäviin kuuluu osallistua viran vastuulla olevien yritysten omistusjärjestelyihin. Valittava henkilö osallistuu osaston johtoryhmätyöskentelyyn ja raportoi osastopäällikölle.

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa kokemusta yritystoiminnasta ja perehtyneisyyttä joltakin valtio-omistusten kannalta keskeiseltä toimialalta. Lisäksi eduksi luetaan pääomamarkkinaosaaminen, kokemus yritysjärjestelyistä ja hallitustyöskentelystä. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja esimieskokemus katsotaan hakijoille eduksi. Englannin kielen sujuva kirjallinen ja suullinen taito ovat käytännössä edellytys viran hoitamiseksi menestyksellisesti.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   19.11.2018 16:15

ID:   23-85-2018

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Valtioneuvoston kanslian kirjaamo
Ritarikatu 2 B
00170 Helsinki

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy kanslian palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 17 - 18 (5 476,12 - 6 127,93 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää (enimmillään 50 %).

 

Lisätietoja tehtävästä antavat

Osastopäällikkö

Kimmo Viertola

p. 02951 600 26 

 

Finanssineuvos

Jarmo Väisänen

p. 0295 160 162.

 

Toimipiste

Valtioneuvoston linna
Snellmaninkatu 1 A
00170 Helsinki

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Finanssineuvoksen tehtävässä edellytetään solmittavaksi valtion virkamieslain (750/1994) 44 a §:ssä säädetty karenssisopimus.

Lisätietoja: Lisätietoja valtioneuvoston kansliasta