(Poistunut julkaisusta)

Fastighetschef
Vaasan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.6.2018

Tjänsten som fastighetschef

Vasa kyrkliga samfällighet ledigförklarar tjänsten som fastighetschef, ansökningstiden utgår 18.6.2018 kl. 12.00.

Till fastighetschef i samfälligheten kan väljas en medlem i evangelisk-lutherska kyrkan som är konfirmerad och som har en för tjänsten lämplig högskoleexamen eller en för tjänsten lämplig yrkeshögskoleexamen (YH), samt tillräcklig praktisk erfarenhet av och kännedom om tjänstens uppgiftsområde, byggnadsteknik och planläggnings- och markanvändningsfrågor samt chefs- och ledningsförmåga som visats i praktiken.

Dessutom skall fastighetschefen ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i ett av de inhemska språken och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra (språkintyg).

Lönen för tjänsteförhållandet bestäms enligt KyrkTak, gravgrupp 603.
Utöver grundlönen betalas en årsbaserad personlig lönedel, som baserar på den sökandens arbetserfarenhet och är högst 15 % av grundlönen.

Tjänsteförhållandet börjar 13.8.2018 eller enligt överenskommelse.

I tjänsteförhållandet är 6 månaders prövotid och den till tjänsteförhållandet valda bör förete ett godtagbart läkarintyg innan fastställandet av valbeslutet.

Tidigare inkomna ansökningar beaktas.

Tilläggsuppgifter ger ekonomidirektör Juha Silander, tel. 044 480 8400 eller tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tel. 044 480 8410.