(Poistunut julkaisusta)

Fastighets- och anskaffningschef
Borgå kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2020

Fastighets- och anskaffningschefen är expert på den kyrkliga samfällighetens fastighetsärenden. Hen ansvarar för ledning, planering, organisering och utveckling av fastighetsväsendet. Till fastighets- och anskaffningschefens ansvarsområde hör bl.a. följande uppgifter:

- uppgör investeringsprogram och budget för fastighetsväsendet och övervakar att dessa genomförs
- bereder fastighetsväsendets ärenden för gemensamma kyrkorådet och fastighets- och gravgårdsdirektionen samt fungerar som föredragande för de ärenden som hör till fastighets- och anskaffningschefens ansvarsområde.
- planerar och övervakar renovering av fastigheterna
- fungerar som disponent för den kyrkliga samfällighetens fastigheter och representerar den kyrkliga samfälligheten / gravvårdsfonden vid sammanträden av de bostadsaktiebolag där de äger bostadsaktier
- sköter fastighetsväsendets upphandlingar och upphandlingar av lös egendom, konkurrensutsättning av fastighetsväsendets serviceavtal och övervakning av att avtalen fullföljs
- ansvarar för den kyrkliga samfällighetens skogsärenden / skogsbruksplanen
- sköter den kyrkliga samfällighetens markanvändnings- och planläggningsärenden
- fungerar som chef för fastighetsväsendets personal
- utför de uppgifter som förvaltningsdirektören ger

Fastighets- och anskaffningschef ska ha minst byggmästarexamen eller t.ex. YH examen ingenjör eller byggnadsarkitekt, god kunskap om byggnads- och fastighetsväsendets planerings- och handledningsuppgifter samt tillräcklig erfarenhet av byggherreuppgifter, kunskap om förvaltning i offentliga samfund samt erfarenhet av chefsuppgifter. Den sökande förutsätts ha väldigt god samarbetsförmåga och förmåga att förbinda sig till långsiktig utveckling av fastigheter. Fastighets- och anskaffningschefen ska ha goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken och nöjaktig skriftlig kunskap i det andra inhemska språket. Kunskap om markanvändning och planläggning räknas som merit.

Lönesättningen för tjänsten som fastighets- och anskaffningschef bestäms enligt kravgrupp 603 och uppgiftsbaserad lön är 3900 €/mån. Dessutom betalas erfarenhetstillägg som baserar på den sökandens arbetserfarenhet, max 15 år 445,90 €/månad. Före mottagandet av tjänsten bör den som blir vald förete ett godtagbart läkarintyg över sin hälsa. Vid besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader. Vid rekryteringen används lämplighetstest. Den som väljs till tjänsten ska vara medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tjänsten som fastighets- och anskaffningschef tillsätts från och med 1.1.2021 eller enligt överenskommelse. Ansökningstiden börjar 1.8.2020 och ansökningarna ska lämnas senast 21.9.2020 med en elektronisk ansökningsblankett.

Tilläggsuppgifter vid behov under tjänstetid:
Förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400 156 257, e-post: sari.mankinen(at)evl.fi
Personalchef Karl-Johan Wickström, tfn 040 6844 088, e-post: karl-johan.wickstrom(at)evl.fi