Fasilitaattori / palvelumuotoilija

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu