(Poistunut julkaisusta)

Farmaseutti
Yliopiston Apteekki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.5.2019

Yliopiston Apteekin annosjakelutuotanto YA-talolla Pitäjänmäellä hakee

Farmaseuttia

vakituiseen työsuhteeseen.

Annosjakelutuotannossa tuotetaan koneellisesti Yliopiston Apteekin annosjakelutuotteet. Teemme sekä pussi-, että dosettimuotoista annosjakelua. Tuotantoa tehdään farmaseuttisessa valvonnassa. Tiimissämme työskentelee reilu 15 henkilöä ja tehtäväsi koostuvat annosjakelutuotannon työtehtävistä. Tehtävät koostuvat mm. tuotantolaitteiden käytöstä, toiminnan seurannasta ja ohjaamisesta sekä tuotannon farmaseuttisesta tuesta.

Tehtävässä otat kantaa tuotteiden säilyvyyksiin, tuotevalikoimaan ja jälkitoimituksiin. Pidät yllä mm. kuvatietokantaa ja pidät aktiivista yhteyttä annosjakelumme asiakaspalveluun. Toimit toisen tuotannon farmaseutin kanssa työparina.

Hakijalta edellytetään reipasta työotetta, ennakkoluulottomuutta työtehtäviä kohtaan, ja tiimityöskentelytaitoja. Olet hyvä tyyppi, nopea oppimaan, etkä vierasta työskentelyä paineen alla. Pidät koneiden kanssa työskentelystä ja kykenet loogiseen ajatteluun.

Työtä tehdään osittain kahdessa vuorossa, tarvittaessa pystyt tekemään viikonlopputöitä.

Aikaisempi kokemus farmaseuttisesta annosjakelutyöstä katsotaan eduksi.

Yliopiston Apteekki pitää hyvää huolta henkilöstönsä työkyvystä ja osaamisesta sekä tarjoaa kilpailukykyiset työsuhde-edut.

Lisätietoja tehtävästä antaa 16.5.2019 klo: 10.00–11.00 annosjakelutuotannon esimies Katri Ravantti (09) 5420 4487.

Lähetä hakemuksesi 31.5.2019 osoitteesta https://www.yliopistonapteekki.fi/yritys/tyonhakijat