(Poistunut julkaisusta)

Familjerådgivare vid familjerådgivningscentralen Raseborg
Raseborgs kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.8.2018

Raseborgs kyrkliga samfällighet lediganslår tjänsten som

Familjerådgivare vid familjerådgivningscentralen Raseborg          

Familjerådgivningscentralens grunduppgift är att genom samtal och terapi stöda och hjälpa par, familjer och enskilda inom sitt verksamhetsområde i svårigheter och kriser.

Tjänsten förutsätter

• en för uppgiften lämplig högre akademisk examen

• utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

• av den som väljs till tjänsten förutsätts Finlands evangelisk-lutherska kyrkas specialiseringsutbildning (60 studiepoäng) som kyrkans familjerådgivare eller förbindelse att avlägga sådan.

Som merit räknas tidigare arbetserfarenhet från liknande uppgifter.

Lön betalas enligt kravgrupp 602, KyrkTAK.

Tjänsten tillsätts 1.12.2018 eller enligt överenskommelse. Vid tillsättningen tillämpas sex månaders prövotid. Den som väljs bör uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Den som väljs bör vara medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Sökande bör för ev. intervjuer och lämplighetstest reservera följande datum: den 2 oktober 2018 intervju i Pojo och den 5 oktober 2018 lämplighetstest och intervju i Helsingfors.

Ansökningstiden utgår torsdagen 20.9. 2018 kl. 13.00. Ansökningarna inlämnas per post eller elektroniskt till direktionens ordförande Anders Lindström på adressen: Pb 68, 10601 Ekenäs eller anders.lindstrom@evl.fi

Närmare uppgifter ger
• ordförande för gemensamma kyrkorådet Pentti Raunio, tfn 050 3003683
• direktionsordförande Anders Lindström, tfn 0400 527488
• familjerådgivningscentralens t.f chef Ann-Sofi Storbacka, tfn 044 3001707

Mera information om familjerådgivningscentralens verksamhet finns på: www.raseborgfrgc.fi