(Poistunut julkaisusta)

Familjearbetare
Agricola svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2018

Du får vara med och utforma barn- och familjearbetet i nya Agricola svenska församling.

Utbildningskrav: socionom YH (ledare för småbarnspedagogik), grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning eller motsvarande utbildning och är lämpad för uppgiften. Brottsregisterutdrag bör uppvisas samt läkarintyg över hälsotillstånd tillställas. Du bör vara medlem i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Prövotid sex månader.

Tjänsten som familjearbetare  (92%) placeras enligt kyrkans tjänste- och kollektivavtal bland tjänster i andligt arbete utan arbetstid. Kravgruppen är 501 och minimilönen och samtidigt tjänstens grundlön är  2203,61 (92% av denna lön).

Intervjuer 26.10 på eftermiddagen. Tjänsten besätts från och med 1.1.2019 eller senare enligt överenskommelse.

Blev du intresserad? Fråga mer av kyrkoherde Stina Lindgård tfn 050 382 7524 eller kaplan Minna Silfvergrén tfn 040 561 4889.

 

Ansökan jämte bilagor riktas till Organisationskommissionen för Agricola svenska församling, Drottninggatan 22, Lovisa senast  25.10.2018 kl. 12 eller per e-post liljendalforsamling@evl.fi.