(Poistunut julkaisusta)

Euran seurakunnan kirkkoherra
Euran seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.3.2019

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Euran seurakunnan kirkkoherran viran.

Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla.

Tuomiokapituli on määritellyt viran erityisiksi tarpeiksi:
Euran seurakunnassa on noin 10 000 jäsentä, 31 työntekijää ja viisi kirkkoa. Seurakunnassa on viisi erilaista kirkkopiiriä, joista neljä oli
aiemmin itsenäisiä seurakuntia. Seurakunnalla on yhteistyötä sen alueella toimivien herätysliikkeiden kanssa ja monipuolinen
jumalanpalveluselämä. Kirkkoherralla tulee olla kykyä vuoropuheluun, sekä taitoa ja kykyä johtaa ja kehittää seurakuntaelämää tältä
monimuotoiselta pohjalta perinteitä kunnioittaen. Hänellä tulee olla kykyä reagoida nopeasti niin toiminnallisiin kuin taloudellisiin
haasteisiin ja ennakoiden kehittää seurakunnan omia mahdollisuuksia itsenäiseen toimintaan.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taito.
Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Hakuaika päättyy 18.4.2019 kello 15.00.
Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.
Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun 21.5.2019.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella täällä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:
Lääkärintodistus liitetään kohtaan Liitetiedosto.

Lisätietoja virasta:
Kirkkoherra Jukka Kemppainen, p. 044 777 1510, jukka.kemppainen@evl.fi
Pappisasessori Sari Lehti, p. 044 7160 400, sari.lehti@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi (tuomiokapituli)