(Poistunut julkaisusta)

EU-avustajaohjelma
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2018

Hae EU-avustajaohjelmaan valmistelemaan Suomen EU-puheenjohtajakautta

Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana heinä–joulukuussa 2019. Valtioneuvosto toteuttaa yhteistyössä ministeriöiden kanssa EU-avustajaohjelman. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa henkilöstövoimavaroja Suomen seuraavaa EU-puheenjohtajakautta varten.

Ohjelmaan rekrytoidaan 45 EU-avustajaa, jotka työskentelevät eri ministeriöiden avustavissa EU-tehtävissä. EU-avustajaohjelman osallistujille tarjoutuu mahdollisuus työskennellä Suomen valtionhallinnossa EU-asioiden parissa. Ohjelman EU-avustajat perehdytetään tehtäviinsä, minkä lisäksi heillä on mahdollisuus suorittaa valtioneuvostopassi. EU-avustajaohjelman osallistujat muodostavat ammatillisen verkoston ja he työskentelevät johtavien EU-asiantuntijoiden ohjauksessa.

Ohjelma käynnistyy 1.9.2018 ja kestää 29.2.2020 asti. EU-avustajien kuukausipalkka on noin 3000 euroa.

Haku kohdistuu kaikkiin ohjelman tehtäviin, mutta hakija valitsee linkin takaa avautuvasta tehtävälistasta 1-3 ensisijaisesti kiinnostavinta tehtävää. Valittujen tehtävien tehtävänumerot merkitään hakulomakkeelle:

http://vnk.fi/rekry/avoimet-tyopaikat/eu-avustajaohjelma

Kenestä EU-avustaja? Valintaperusteet:

EU-avustajaohjelma on suunnattu äskettäin valmistuneille, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille kielitaitoisille henkilöille. Tarkoituksena on tarjota työuran alkuun soveltuvia avustavia asiantuntija tehtäviä. Ylempi korkeakoulututkinto tulee olla suoritettu 31.5.2018 mennessä. Kielitaidon osalta tehtävässä edellytetään erinomaisen suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi edellytetään hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Etenkin ranskan kielen, mutta myös muiden EU-kielten osaaminen luetaan hakijalle eduksi. Valinnassa eduksi on myös mm. EU-asioihin liittyvät opinnot sekä kansainvälinen opinto- ja työ/harjoittelukokemus.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua, priorisointi- ja järjestelytaitoja, paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta sekä joustavuutta ja valmiutta monenlaisiin tehtäviin ja nopeaan toimintaan. Lisäksi saattaa olla tehtäväkohtaisia valintaperusteita, jotka ilmoitetaan erillisissä tehtäväkuvauksissa (ks. yllä oleva linkki).

Rekrytointiprosessi

Hakuaika ohjelmaan alkaa 5.2.2018 ja päättyy 28.2.2018 kello 16.15. Tehtäviä haetaan sähköisesti valtiolle.fi –rekrytointiportaalin kautta (ID 23-7-2018 ohjaa suoraan ilmoitukseen).

Hakijan tulee nimetä hakulomakkeessa 1-3 EU-avustajan paikkaa, joita hän ensisijaisesti haluaa hakea.

Hakijoille ilmoitetaan haun etenemisestä maaliskuun 2018 aikana. Jatkoon päässeet hakijat kutsutaan vastaamaan videohaastattelukysymyksiin. Tämän jälkeen osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään huhti-toukokuun aikana. Lopullisen valinnat tehdään kesäkuussa 2018. Avustajaohjelmaan valitut työskentelevät eri ministeriöissä ja ovat määräaikaisessa virkasuhteessa valtioneuvoston kansliaan.

Hakuaikana saat hakumenettelyä koskevia lisätietoja HR-asiantuntijoiltamme numerosta 0295161980 ma-ke kello 10-12 välisenä aikana.

Lisäksi kerromme ohjelmasta ja vastaamme lisäkysymyksiin Periscopen live-lähetyksissä 15.2.2018 kello 13-15:00. Löydät meidät Periscopen lähetyksistä: #valtioneuvostotyö ja henkilöistä: vn_kanslia Periscope.