Ett vikariat som chef för Kyrkans missionscentral
Kirkkohallitus, Ulkoasiain osasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi finns i Kyrkans hus på Södra kajen i Helsingfors.

Vid Kyrkostyrelsen ledigförklaras ett vikariat som chef för Kyrkans missionscentral
Vi söker en vikarie för chefen för Kyrkans missionscentral för tiden 1.5.2020–30.9.2022.

Kyrkans missionscentral utvecklar kyrkans och församlingarnas missionsarbete, främjar missionsorganisationernas gemensamma verksamhet och ansvarar för fostran, utbildning och information inom ramen för kyrkans mission samt deltar i dialogen mellan olika religioner.

Till chefens uppgifter hör att leda och utveckla Kyrkans missionscentral och dess verksamhet, styra kyrkans övergripande missionsuppdrag som sker via församlingarnas, stiftens, kyrkans missionsorganisationers och Kyrkans Utlandshjälps verksamhet i enlighet med de grundläggande riktlinjerna för kyrkans mission, fungera som sakkunnig i förhållande till samverkansgrupper och media samt vara chefredaktör för tidskriften Kirkkomme Lähetys - Vår kyrkas mission.

Behörighetsvillkor för tjänsten är behörighet för prästtjänst samt god förtrogenhet med verksamhetsområdet och samarbetet mellan kyrkor. För tjänsten krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Erfarenhet av missionsarbete, goda insikter i församlingsarbete och missionsteologi samt god lednings-, samarbets- och framställningsförmåga räknas som merit. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är nödvändiga för att sköta tjänsten framgångsrikt.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 702 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (grundlön 5001,54 euro/månad). Utöver detta betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på den valda personens arbetserfarenhet. En prövotid på sex (6) månader tillämpas.

Mera information ger ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen, kimmo.kaariainen@evl.fi eller per telefon 040 522 1464 (24.2. kl. 10–12 och 27.2. kl. 12–15).

Ansökan lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten evl.fi/rekrytering senast 3.3.2020 kl. 16.00. Intervjuer hålls 5.3 och 6.3.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot