(Poistunut julkaisusta)

Espoonlahden V kappalainen
Espoonlahden seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2020

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi

Espoonlahden seurakunnan V kappalaisen viran

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kappalaiselta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran vaativuusryhmäsijoitus on 602 (peruspalkka 3401,34 €). Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee jättää 14.2.2020 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-järjestelmän kautta. Haastattelut järjestetään 19.3.2020.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kirkkoherra Jouni Turtiainen, 050 432 7515, jouni.turtiainen@evl.fi, lähiesimiesdiakoni Inkeri Oinonen, inkeri.oinonen@evl.fi, hallintokappalainen Jukka Lehti, jukka.lehti@evl.fi.

-Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista-
Kappalaisen virka sijoittuu julistustiimiin, aikuistyöhön. Tehtävänkuvauksessa on painotettu
seuraavia asioita:
- Julistustiimin jäsenenä toimiminen, aikuistyön teologisena asiantuntijana toimiminen
- vapaaehtoistyön koordinoiminen ja koulutus (messuelämän kehitäminen)
- ekumeeniset tapahtumat ja Espoon ekumeenisen toimikunnan jäsenyys, maahanmuuttajatoiminta ja aikuistyön vastuut (mm. Praise Night ja Fellowship-illat)
- papiston yhteiset tehtävät (messut, kirkolliset toimitukset, rippikoulu, sielunhoito ja hartauselämä)
- seurakunnan viestintä yhteistyössä tiedottajan kanssa (mm. kausiesitteet ja tapahtumien mainokset)
- lisäksi yhteistyö Espoon seurakuntien aikuistyön teologien ja vastuunkantajien sekä oman srk:n aikuistyön vapaaehtoisten kanssa ja kauppakeskusyhteyshenkilönä toimiminen