Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 21.11.2020

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran viran

Vaali toimitetaan välillisenä vaalina eli kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla ylemmän pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Viran palkkaus määräytyy kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän hinnoitteluryhmän K 50 mukaan. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote ja lääkärintodistus. Nimikirjaotteesta ja lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista:

Edellytämme Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherralta
-taitoa ja ymmärrystä seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan innovatiivisesta hengellisestä, strategisesta, hallinnollisesta ja taloudellisesta johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä,
-tahtoa ja taitoa kehittää monipuolista jumalanpalveluselämää sekä muuta hengellistä toimintaa,
-kykyä toimia paineen alla ja valmiutta tarvittaessa nopeaan tilannearvioon ja päätöksentekoon,
-hyviä henkilöstöjohtamisen ja delegoimisen taitoja, joiden avulla työntekijät innostetaan parhaaseen suoritukseensa,
-hyviä vuorovaikutus-, verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja eri kirkollisten ja muiden sidosryhmien kanssa,
-hyvää sisäisen ja ulkoisen viestinnän osaamista, mm. digitaalisten viestintävälineiden hallintaa sekä
-valmiutta käyttää ja kehittää monipuolisesti vapaaehtois- ja maallikkotoimintaa.

Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 21.1.2021 ja 22.1.2021.

Haastatteluun kutsuttavalta viran hakijalta edellytetään, että haastattelua varten hän toimittaa tuomiokapituliin harkitsemansa kaltaisen näytön siitä, miten hän hallitsee seurakunnan ilmoittamissa viran erityisissä tarpeissa mainitut ”hyvän sisäisen ja ulkoisen viestinnän osaamisen” sekä digitaalisten viestintävälineiden käytön.

Hakuaika virkaan päättyy keskiviikkona 16.12.2020 klo 15.00. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee jättää ensisijaisesti KirkkoHR-järjestelmän kautta. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo tai sähköposti: espoo.tuomiokapituli@evl.fi.

Lisätietoja antavat tarvittaessa tuomiorovasti Antti Kujanpää (antti.kujanpaa@evl.fi), seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Jouni Liimatainen (jouni.liimatainen@konwell.fi), vaalin valmistelija, lääninrovasti Kalervo Salo (kalervo.salo@evl.fi) ja notaari Pilvi Keravuori (pilvi.keravuori@evl.fi)

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot