(Poistunut julkaisusta)

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimistosihteeri
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.10.2018

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli hakee toimistosihteeriä palvelutiimiin.

Toimistosihteerin virka täytetään määräaikaisesti 1.2.2019-31.12.2020. On mahdollista, että virkasuhde jatkuu tämän jälkeenkin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Toimistosihteeri kuuluu tuomiokapitulin viraston palvelutiimiin ja toimii hallinnon tiimin sihteerinä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat asiakirjahallinnon ja arkistoinnin hoitaminen, osoiterekisterin ylläpito sekä monipuoliset palvelutiimille kuuluvat toimistotehtävät.

Toimistosihteerin viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulu- tai muu tutkinto tai riittävä työkokemus. Toivomme hakijalta hyviä tietoteknisiä valmiuksia, suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä yhteistyötaitoja. Kirkollisen toiminnan tuntemus katsotaan eduksi. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka kuuluu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 501. Viran palkka on 2285 € + enintään 15 % työkokemuksen mukaan.

Hakuaika virkaan päättyy 16.11.2018. Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa KirkkoHR-palvelussa.

Haastattelut ovat perjantaina 30.11.2018.

Lisätietoja antavat palvelutiimin esimies, hallintosihteeri Päivi Härkönen, 050 411 3818 tai paivi.h.harkonen@evl.fi ja lakimiesasessori Sari Anetjärvi, 040 588 8317.