(Poistunut julkaisusta)

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimistosihteeri
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.3.2018

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli hakee toimistosihteeriä palvelutiimiin.

Toimistosihteerin virka täytetään määräaikaisesti 1.10.2018-31.12.2020. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Toimistosihteeri kuuluu viraston palvelutiimiin ja toimii myös hallinnon tiimin sihteerinä. Tehtäväviin kuuluvat asiakirjahallinnon ja arkistoinnin hoitaminen, osoiterekisterin ylläpito sekä monipuoliset viraston palvelutiimin toimistotehtävät.

Toimistosihteerin viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulu- tai muu tutkinto tai riittävää kokemus viran tehtävistä. Toivomme hakijalta hyviä tietoteknisiä valmiuksia, suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä yhteistyötaitoja. Kirkollisen toiminnan tuntemus katsotaan eduksi. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka kuuluu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 501. Viran palkka on 2285,02 € + enintään 15 % työkokemuksen mukaan. Haastattelut ovat 4.5.2018.

Hakuaika virkaan päättyy 22.4.2018 klo 15.00. Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella KirkkoHR-palvelussa.

Lisätiedustelut palvelutiimin esimies, hallintosihteeri Päivi Härkönen, 050 4113818, paivi.h.harkonen@evl.fi ja lakimiesasessori Sari Anetjärvi, 040 5888 317.