(Poistunut julkaisusta)

Esittävien taiteiden historian lehtori (80 %)
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2018

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee

Esittävien taiteiden historian lehtoria (80 %)

viisivuotiselle toimikaudelle alkaen 1.8.2018 (tai sopimuksen mukaan)

Esittävien taiteiden historian lehtorin tehtävä sijoittuu Teatterikorkeakoulun yhteisen opetuksen keskukseen. Esittävien taiteiden historian lehtori vastaa osaltaan esittävien taiteiden historian, erityisesti teatterihistorian, opetuksesta Teatterikorkeakoulun yhteisen opetuksen keskuksessa. Lehtori kehittää keskuksen toimintaa yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Lehtori toimii vuorovaikutuksessa alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti esittävän taiteen kenttää ja osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan tutkimuksellisin perustein täytettävään lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävään valittavalta edellytetään näyttöä itsenäisestä tutkimustyöstä sekä hyvää opetustaitoa.

Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon aiempi opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja mahdollinen opetusnäyte. Lisäksi voidaan ottaa huomioon muita tehtäväkohtaisia osaamisvaatimuksia.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (VN:n asetus yliopistoista 770/2009, 1 §).

Lisäansioiksi katsotaan

  • tanssitaiteen historian tuntemus
  • esitystaiteen historian tuntemus
  • esitystutkimuksen tuntemus
  • kyky opettaa englanniksi
  • kyky opettaa ruotsiksi

Tehtävää hakeneiden tulee varautua haastatteluun ja opetusnäytteeseen huhti-toukokuun aikana. 

Palkkaus sijoittuu yliopistojen yleisen työehtosopimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 6, jolloin kokonaispalkka on 3662-3862 euroa riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta.

Hakemusasiakirjoina pyydetään toimittamaan vapaamuotoinen hakemus sekä ansioluettelo. Ne pyydetään lähettämään yhtenä PDF-tiedostona viimeistään 15.3.2018 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjaamoon, teak.kirjaamo@uniarts.fi

Lisätietoja: www.uniarts.fi

  • Yhteisen opetuksen keskuksen johtaja Ville Sandqvist
  • Hakumenettelystä: Laura Jännes, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö, laura.jannes@uniarts.fi 0400-792 043