(Poistunut julkaisusta)

Eroauttamisen sosiaaliohjaaja, Perheoikeudelliset palvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.8.2020

Tule mukaan ammattitaitoiseen ja huumorintajuiseen työyksikköömme matalan kynnyksen eroauttamisen sosiaaliohjaajaksi.

Haemme perheoikeudellisten palvelujen yksikköön reipasta ja oma-aloitteista sosiaaliohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen. Eroauttamisen sosiaaliohjaajan työajasta noin puolet on asiakastyötä (vanhempien ja lasten yhteistapaamisia, perhetapaamisia, yksilötapaamisia, eroneuvonta puhelinneuvonta 2 x viikossa ja eron ensiapupisteellä päivystäminen kerran viikossa).

Lisäksi eroauttamisen sosiaaliohjaan työnkuvaan kuuluu esimerkiksi eron ensiapupisteen koordinointi, eroauttajien verkoistoihin osallistuminen, lasten ja vanhempien erovertaisryhmien vetäminen järjestöjen tai yksikön työntekijän kanssa kerran lukukaudessa sekä yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Työpaikan nimi: Perheoikeudellisten palvelujen yksikkö, Kamreerintie 6 A, 02770 Espoo.

Työaika: 38h 45min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Hakijalta edellytetään kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja työnsuunnitteluun sekä hyvää paineen- ja stressinsietokykyä.

Luemme eduksi työkokemuksen perhesosiaalityössä tai lastensuojelussa sekä hyvät tietotekniset valmiudet.

Perheoikeudellisten palvelujen yksikköön on keskitetty Espoon lastenvalvojapalvelut, olosuhdeselvitykset lapsen huoltoriitatilanteessa, tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotutut vaihdot (tapaamispaikkatoiminta). Lisäksi yksikössä hoidetaan adoptioselvitykseen liittyvät kuntaselvitykset sekä lastensuojelun perintää.

Espoolla on tarjolla työntekijöilleen monia henkilöstöetuja esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietu, lounasetu ja työmatkaetu.