Erityissuunnittelija
Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 28.4.2021

Kaupunginkanslian Strategiaosaston Digitalisaatioyksikön tehtävänä on kaupungin digitalisaatio-ohjelman johtaminen ja digitalisaation vauhdittaminen. Kaupungin digitalisaation tärkeä edellytys on digitaalisen perustan uudistaminen, joka on yksi digitalisaatio-ohjelman tärkeimmistä kehityskokonaisuuksista. Digitalisaatioyksikön digitaalinen perusta- tiimin tehtävänä on vaiheittain uudistaa digitaalinen perusta ja tavoitteena on rakentaa täysin uudenlainen palveluorganisaatio, joka tarjoaa keskitetysti infra- ja verkkopalvelut sekä yhteisen IT- tuen kaikille toimialoille ja liikelaitoksille.

Digitaalisen perustan yhteiset tietotekniikan palvelut tuotetaan ja veloitetaan tarpeen ja aiheuttamisperiaatteen mukaan kaupungin eri toimialoilta ja liikelaitoksilta. Kaupungin toimialat ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä sosiaali- ja terveys.

Erityissuunnittelija tulee mukaan tiimiin toiminnan käynnistymisvaiheessa käynnistämään ja ottamaan haltuun taloushallinnon prosesseja. Lisäksi hän tukee tiimin henkilöstöä ja esihenkilöitä uuden toimintamallin käynnistämisessä. Eriyissuunnittelija osallistuu myös palvelumallin ja tähän liittyvän suoritepohjaisen veloitusmallin suunnitteluun ja toimeenpanon tukemiseen osana kaupungin taloushallinnon verkostoa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

- kaupungin taloushallinnon prosessien tuntemusta, erityisesti sisäisen laskennan näkökulmasta.
- tilaus- toimitus- laskutusprosessin tuntemus on erityisen tärkeää, koska tiimi vastaa keskitetysti perustietotekniikan hankinnoista, joista aikaiseimmin ovat vastanneet toimialat ja liikelaitokset.
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa.
- hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja vähintään 5 vuoden kokemus palvelukeskusmallien, ulkoistus- tai keskittämishankkeiden parissa vastaavista tehtävistä.

Arvostamme kokemusta suoriteperusteisten palvelumallien kehittämisen osaamista.

Tehtävä on määräaikainen 1.6.2021 - 31.12.2022 ja siitä maksettava tehtäväkohtainen palkka on 3787,50 e/kk.

 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot