Erityissuunnittelija
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 1.4.2021

Espoon sosiaali- ja terveystoimen esikunnan Digikehitysyksikkö hakee vakituiseen työsuhteeseen erityissuunnittelijaa. Hakijalta toivotaan asiantuntemusta sosiaalihuollossa käytettävien tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista.

Erityissuunnittelijan tehtävänä ovat projektipäällikkötehtävät, sosiaalihuollon järjestelmien käyttöön ja kirjaamistapoihin liittyvät toimialatasoiset asiantuntijatehtävät sekä Espoon projektinhallinta- ja kehittämismenetelmiin liittyvät asiantuntijatehtävät.

Espoossa on käytössä SosiaaliEffica-järjestelmä, joka on jo liitetty kansalliseen Kanta-palveluun. Erityissuunnittelijan työnä on mm. Kanta-palveluiden seuraavien vaiheiden käyttöönottojen valmistelu ja vanhojen tietojen arkistoinnin toteutus. Vuoden päästä aloittava uusi perhekeskus edellyttää mm. uusien ajanvaraus- ja tilanhallintajärjestelmien käyttöönottoa. Lisäksi erityissuunnittelija tekee kansallista, alueellista ja Espoon toimialatasoista yhteistyötä yhtenäisten kirjaamis- ja toimintamallien käytön edistämiseksi.

Erityissuunnittelija on osa 8 hengen digikehitysyksikköä, jonka ammattilaiset tekevät yhteistyötä tukien toisiaan Espoon sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien kehittämisen ammattilaisina. Haettavan erityissuunnittelijan tukena ovat myös Espoon sosiaalipalveluiden, sovellustuen ja tietohallinnon asiantuntijat sekä projektien ohjausryhmät.

Työpaikan nimi: Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan Digikehitysyksikkö

Työaika: 36 h 15 min viikossa

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään sosiaalihuollon tai sosiaalihuollossa käytettävien järjestelmien asiantuntemusta, kokemusta projektipäällikkönä toimimisesta, hyviä yhteistyötaitoja ja IT-järjestelmien käytön osaamista.

Luemme eduksi kokemuksen SosiaaliEffica-järjestelmästä, ammattilaisen Kanta-palveluista, IT-järjestelmiä sisältävien projektien vetämisestä ja toiminnanmuutosprojekteihin avainhenkilönä osallistumisesta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot