(Poistunut julkaisusta)

Erityissuunnittelija
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.8.2020

Kuvaus tehtävästä: Espoon sosiaali- ja terveystoimen esikuntaan haetaan vakinaiseen virkaan erityissuunnittelijaa 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Erityissuunnittelijan tehtävä sijoittuu talousyksikön perintätiimiin.

Perintätiimi vastaa osaltaan Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tulojen hakemisesta sekä niihin liittyvistä prosesseista, mm. hankkeiden taloushallinnosta, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta ja tukitoimista aiheutuneiden kustannusten korvausten hakemisesta valtiolta, lastensuojelun perinnästä sekä erinäisten muiden kaupungille kuuluvien tulojen ja korvausten hakemisesta.

Erityissuunnittelija toimii perintätiimin hallinnoimien tulojen asiantuntijana sekä prosessiosaajana. Erityissuunnittelijan tehtäviin kuuluvat mm. prosessien kehittäminen, erityisasiantuntijan tehtäväalaan liittyvien asioiden koordinointi, ohjaus ja kouluttaminen toimialalla, ohjeistuksesta vastaaminen, tulojen seuranta ja raportointi sekä erilaisten selvitysten tekeminen. Erityisasiantuntija toimii tiimin tukena vaativampaa asiantuntijuutta edellyttävissä kysymyksissä.

Erityissuunnittelijan tehtäviin kuuluu myös perintätiimin tehtäviin sisältyviä talouden tehtäviä. Näitä ovat esimerkiksi ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden taloushallinto (budjetointi ja maksatushakemukset, selvitykset), vastaanottotoiminnan korvaukset valtiolta, pakolaiskorvaukset valtiolta, muut Valtiokonttorin korvaukset. Erityissuunnittelija varmistaa osaltaan toimialan tulojen kertymisen täysimääräisesti ja tehokkaasti sekä vastaa osaltaan tuloihin liittyvien prosessien toimivuudesta ja kehittämisestä. Erityissuunnittelijalle voi kuulua toimintaohjeen mukaisesti myös vahingonkorvauksista päättäminen. Tehtäviin voi kuulua myös muita talousyksikön tehtäviä.

Haastattelupäivät alustavasti:
1. kierros: 3.9. aamupäivä ja 4.9. aamupäivä
2. kierros: 9.9. aikavälillä 9-10.30


Työpaikan nimi: Sosiaali- ja terveystoimi, Toimialan esikunta/Talous ja hallinto/Talousyksikkö/perintätiimi, Kamreerintie 3 C 02770 Espoo (lähitulevaisuudessa Otaniemi)


Työaika: 36 h 15 min viikossa


Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto

Erityissuunnittelijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, valmiutta laajan asiakokonaisuuden hahmottamiseen ja haltuunottoon sekä kykyä omaksua aihepiiriin liittyvää sääntelyä ja käytäntöjä. Työ edellyttää aloitteellista työotetta sekä kykyä vaativaan ja tulokselliseen itsenäiseen asiantuntija- ja kehittämistyöhön. Työn laaja-alainen tehtävä- ja sidosryhmäkenttä edellyttävät myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä verkostomaisen työskentelytavan hallintaa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää talouden ja kirjanpidon ymmärrystä.

Eduksi luetaan kokemus vastaavista tehtävistä, prosessien kehittämisestä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasta ja julkisesta hallinnosta.