(Poistunut julkaisusta)

Erityissuunnittelija
Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.5.2020

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja kaupunkiympäristön toimialan kehittämispalvelut hakevat erityissuunnittelijaa työskentelemään Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana -hankkeeseen.

Erityissuunnittelijan tehtävänä on edistää kaupungin, yritysten, TKI-organisaatioiden (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatiot) sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä uusien, ns. puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Uusien ratkaisujen kehittämisellä ja pilotoinnilla kaupungin tai sidosryhmien tarjoamissa kohteissa edistetään sekä yritysten liiketoimintamahdollisuuksia että kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita.

Tehtävän sisältöalueet liittyvät Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tehtäväkenttään. TKI- ja yritysyhteistyön sisällöllisenä fokuksena ovat esimerkiksi rakentaminen ja rakennusten käyttö, rakennusten energiatehokkuus, älykäs rakennettu ympäristö, kiertotalous sekä älykäs liikkuminen. Tehtävässä pääsee suunnittelemaan, toteuttamaan ja vakiinnuttamaan uudenlaista toimintamallia kaupunkiympäristön toimialalle osana toimialan ja elinkeino-osaston tiivistyvää yhteistyötä.

Erityissuunnittelija kehittää tehtävässään vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa, valmistelee elinkeinopoliittisesti merkittäviä ja kaupunkiympäristön toimialan strategian tavoitteita edistäviä TKI-hankkeita, luo edellytyksiä innovatiivisille hankinnoille ja investoinneille sekä edistää konkreettisia, yritysten kanssa toteutettavia kokeiluja ja pilotteja.

Tarjoamme mukavan työyhteisön, mielekkäitä työtehtäviä ja asiantuntijoidemme tuen työskentelylle. Tehtävät tarjoavat aitiopaikan suuren kaupungin strategiseen kehitystyöhön ja kokemuksen suuressa organisaatiossa työskentelemisestä. Työsuhde on määräaikainen 31.12.2022 saakka. Työ alkaa mahdollisimman pian.

Etsimme henkilöä, jolla on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä ja hanketoiminnasta.

Pidämme vahvuuksina kokemusta TKI-toiminnasta ja liiketoiminnan kehittämisestä, vankkaa osaamista jollakin tehtävään liittyvistä sisältöalueista sekä ymmärrystä digitalisaation ja datan hyödyntämisen tarjoamista mahdollisuuksista. Myös kaupunkiorganisaation tuntemuksesta on tehtävässä etua. Tehtävä edellyttää lisäksi erinomaisia organisointitaitoja sekä hyviä suullisia ja kirjallisia kommunikointitaitoja suomeksi ja englanniksi.