(Poistunut julkaisusta)

Erityissuunnittelija, Työllisyyspalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.1.2020

Oletko Sinä innostava, verkostokehittämisen, työllisyyspalveluiden, vaikuttavuuden ja päätöksenteon huippuosaaja? Tervetuloa Espooseen tekemään Suomen parhaita työllisyyspalveluita!

Espoon kaupungin strategiassa asetetut työllisyystavoitteet ovat 75%:n työllisyysaste, enintään 5 %:n työttömyys, maan parhaalla tasolla oleva nuorten työllisyys sekä kaikkien työikäisten ja -kuntoisten espoolaisten mukanaolo työelämässä. Näissä, kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin talouden tasapainoon merkittävästi vaikuttavissa tavoitteissa onnistuminen edellyttää tavoitteellista yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Erityissuunnittelijana vastaat osaltasi työllisyyspalveluiden ja mahdollisen tulevan työllisyyden kuntakokeilun kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta ja toimeenpanosta osana palvelukokonaisuutta, johon kuuluu kaupungin ja TE-toimiston työllisyyspalveluiden lisäksi esimerkiksi koulutus-, sosiaali- ja terveys- sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Työsi suuntautuu asiakasprosessien kehittämiseen, yksittäisten palveluiden ja palvelukokonaisuuden vaikuttavuuden seurantaan sekä kehittämiseen osana koko verkoston palveluita. Sinulle on siis etua monipuolisesta palvelukehittämis- ja vaikuttavuuden mittaamisen kokemuksesta.

Toimit myös päätöksenteon ja raportoinnin valmistelussa, joten verkostomaisen monialaisen palvelukehittämisen lisäksi toimintaa ja päätöksentekoa koskevan lainsäädännön tuntemus on tehtävässä eduksi. Esimiehenäsi toimii työllisyyspalveluiden kehityspäällikkö.

Työ alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Haastattelut aloitetaan mahdollisesti jo hakuaikana, ensimmäisiksi haastattelupäiviksi on varattu maanantai 27.1., tiistai 28.1. sekä perjantai 31.1..

Työpaikan nimi: Työllisyyspalvelut, Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö

Työaika: 36 h 45 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään
- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
- kokemusta työllisyyspalveluiden ja siihen kytkeytyvien palveluiden verkostomaisesta kehittämisestä
- työllisyyspalveluihin liittyvä seuranta- ja vaikuttavuusosaamista

Arvostamme:
- työllisyyspalveluja ja työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön ja asiakasprosessien tuntemus
- kokemus julkisten hankintojen toteuttamisesta
- pääkaupunkiseudun verkostojen tuntemus
- kunnallisen päätöksenteon tuntemus
- kokemus edunvalvontaan liittyen