(Poistunut julkaisusta)

Erityissuunnittelija, työllisyyskokeilu
Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia / Elinkeino-osasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.2.2020

Haemme joukkoomme erityisasiantuntijaa, jolla on kokemusta vaativista projektitehtävistä sekä toimitilasuunnittelusta. Vastuullasi on työsuhteen aluksi Helsingin työllisyyskokeilun (https://tem.fi/tyollisyyskokeilut) toimitilaratkaisun rakentaminen yhdessä kumppaneidemme Uudenmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen sekä KEHA-keskuksen kanssa.

Tulet työskentelemään osana Helsingin kuntakokeiluvalmistelusta vastaavaa moniammatillista tiimiä, ja työssäsi sinua tukevat lisäksi kaupungin tila- ja ict-palvelut. Koska tukenasi on kaupunkiorganisaation ja kumppaniemme osaaminen, tehtävässä menestyminen ei edellytä esimerkiksi rakennus- tai ict-teknistä taustaa: meille tärkeintä on tilasuunnittelun kokonaisuuden hallinta sekä tähän tarvittava poikkitekninen ymmärrys.

Työllisyyskokeilun käynnistyttyä ja tilahankkeen valmistuttua vuoden 2020 aikana erityisasiantuntija jatkaa kaupungin työllisyyspalveluiden kehittämis- ja tukitehtävissä; tehtävänkuvaa on tässä vaiheessa tarkoitus täsmentää vuosille 2021-2022 valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan. Näissä kehittämistehtävissä hyötyä on osaamisesta ja kokemuksesta esimerkiksi yhdellä tai useammalla seuraavista alueista: palveluprosessien ja digitaalisten palveluiden kehittäminen, tiedolla johtaminen, julkiset hankinnat, laskentatoimi, kunnallinen päätöksenteko sekä työllisyys-, sote- ja koulutussektorien palvelutuotanto ja lainsäädäntö.

Etsimällämme henkilöllä on erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ja hän kuuntelee herkällä korvalla tiloja käyttävän henkilöstön ja asiakkaiden tarpeita ottaen ne suunnittelutyön lähtökohdiksi. Ihanteellisella hakijalla on lisäksi vankka projektinhallinnan osaaminen ja kokemusta tilahankkeiden tuloksellisesta läpiviennistä. Hänen työotteensa on itsenäinen, aikaansaava ja kokonaisvaltainen: tilasuunnitteluprosessissa hän osaa huomioida erilaisia näkökulmia esim. työnteon kulttuurin murroksesta palvelukonseptointiin sekä tietosuojakysymyksistä työsuojeluun.

Jos tunnistit itsesi, jätähän hakemuksesi mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Tehtävän kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.
 

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus