Erityissuunnittelija, sote-esikunta, Espoo
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 4.6.2021

Kuvaus tehtävästä:
Espoon sosiaali- ja terveystoimen esikuntaan haetaan vakinaiseen virkaan erityissuunnittelijaa 2.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan edellisen viranhaltijan siirryttyä uusiin tehtäviin. Erityissuunnittelijan tehtävä sijoittuu asiakasmaksut ja korvaukset yksikön korvaustiimiin.

Korvaustiimi vastaa osaltaan Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tulojen hakemisesta sekä niihin liittyvistä prosesseista, mm. hankkeiden taloushallinnosta, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta ja tukitoimista aiheutuneiden kustannusten korvausten hakemisesta valtiolta, lastensuojelun perinnästä sekä erinäisten muiden kaupungille kuuluvien tulojen ja korvausten hakemisesta.

Erityissuunnittelija toimii korvaustiimin hallinnoimien tulojen asiantuntijana sekä prosessiosaajana. Erityissuunnittelijan tehtäviin kuuluvat mm. prosessien kehittäminen, asioiden koordinointi, ohjaus ja kouluttaminen toimialalla, ohjeistuksesta vastaaminen, tulojen seuranta ja raportointi sekä erilaisten selvitysten tekeminen. Erityissuunnittelija toimii tiimin tukena vaativampaa asiantuntijuutta edellyttävissä kysymyksissä.

Erityissuunnittelijan tehtäviin kuuluu myös korvaustiimin tehtäviin sisältyviä talouden tehtäviä. Näitä ovat esimerkiksi ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden taloushallinto (budjetointi ja maksatushakemukset, selvitykset), vastaanottotoiminnan korvaukset valtiolta, pakolaiskorvaukset valtiolta, muut Valtiokonttorin korvaukset. Erityissuunnittelija varmistaa osaltaan toimialan tulojen kertymisen täysimääräisesti ja tehokkaasti sekä vastaa osaltaan tuloihin liittyvien prosessien toimivuudesta ja kehittämisestä. Erityissuunnittelijalle voi kuulua toimintaohjeen mukaisesti myös vahingonkorvauksista päättäminen.

Haastattelujen ensimmäinen kierros järjestetään alustavasti keskiviikkona 23.6. ja toinen kierros keskiviikkona 30.6.


Työpaikan nimi: Sosiaali- ja terveystoimi, Toimialan esikunta/Talous ja hallinto/Asiakasmaksut ja korvaukset yksikkö

Työaika: 36 h 15 min viikossa

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuus: soveltuva korkeakoulututkinto

Erityissuunnittelijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, valmiutta laajan asiakokonaisuuden hahmottamiseen ja haltuunottoon sekä kykyä omaksua aihepiiriin liittyvää sääntelyä ja käytäntöjä. Työ edellyttää aloitteellista työotetta sekä kykyä itsenäiseen asiantuntija- ja kehittämistyöhön. Työn tehtävä- ja sidosryhmäkenttä edellyttävät myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä verkostomaisen työskentelytavan hallintaa. Tehtävän hoitaminen edellyttää talouden ja kirjanpidon ymmärrystä.

Eduksi luetaan kokemus vastaavista tehtävistä, prosessien kehittämisestä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasta ja julkisesta hallinnosta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot