Erityissuunnittelija (kiertotalous)
Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 26.4.2021

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto hakee erityissuunnittelijaa keväällä 2021 alkavaan kolmivuotiseen Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmaan.

Erityissuunnittelijan tehtävänä on edistää kiertotalousratkaisujen kehitystä ja käyttöönottoa yhdessä kaupungin, yritysten, TKI-organisaatioiden (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatiot) sekä muiden sidosryhmien kanssa. Klusteriohjelman toiminta painottuu rakentamisen kiertotalouteen, mutta ohjelmassa edistetään kysyntälähtöisesti myös kiertotalouden muiden osa-alueiden uusia innovaatiota.

Uusien kiertotalousratkaisujen kehittämisellä ja pilotoinnilla edistetään yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä kaupungin ja sen kumppaniverkoston hiilineutraalisuustavoitteita. Kokeiluja ja pilotteja toteutetaan kaupungin ja klusteriohjelman muiden jäsenten tarjoamissa toimintaympäristöissä.

Tehtävässä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan käytännössä uudenlaisia kiertotalouteen liittyviä toimintamalleja ja ratkaisuja konkreettisten kokeilujen ja pilottien kautta. Olet mukana kiertotalouden asiantuntijana valmistelemassa merkittäviä kaupungin kiertotaloustavoitteita ja elinkeinotoimintaa edistäviä TKI-hankkeita. Lisäksi osallistut kiertotalouden klusteriohjelman tilaisuuksien valmisteluun ja viestintään.

Työssäsi korostuu tiivis yhteistyö kiertotalousratkaisuja hyödyntävien ja tarjoavien yritysten sekä esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja kehittävien yritysten kanssa. Muita tärkeitä kumppaneita ovat mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Kaupunkiorganisaation sisällä korostuu vahva yhteistyö kaupungin toimialojen kanssa.

Toivomme sinulta vankkaa kiertotalouden osaamista ja kokemusta vastaavasta kehittämistyöstä. Pidämme vahvuuksina monipuolista osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa sekä eri toimijoiden roolien ymmärtämistä. Digitalisaation ja datan hyödyntämisen tarjoamien mahdollisuuksien ja kaupunkiorganisaation tunteminen tuovat tehtävään etua.

Itsenäisen työotteen lisäksi sinulla on hyvät tiimityöskentely-, organisointi- sekä suulliset ja kirjalliset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi.

Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto.

Tarjoamme monipuolisen ja merkittävän työtehtävän mukavassa työyhteisössä, asiantuntijoidemme tuen työskentelyyn sekä laajan organisaation edut.

Työtehtävä alkaa mahdollisimman pian ja on määräaikainen 30.4.2024 saakka.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1449161
  • Tehtäväalue: Tutkimus ja kehitys, Yrittäjyys, Rakennusala
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki
  • Lisätietoja antaa: Erityissuunnittelija Mira Jarkko, p. 040-3341629 (soittoajat: 12.5. klo 14-16; 14.5. klo 12-14; ja 17.5. klo 13-14) Erityissuunnittelija Mikko Martikka, p. 041-5496369 (soittoajat 11.5. klo 13-14; ja 18.5. klo 13-14).