Erityissuunnittelija Espoon elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön maahanmuuttoasioiden tiimiin
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.7.2020

Kuvaus tehtävästä:
Etsimme joukkoomme erityissuunnittelijaksi vahvaa kotoutumisen tukemisen asiantuntijaa. Erityissuunnittelijana osallistut Espoon maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden kaupunkitasoiseen strategisen suunnitteluun sekä koordinointiin. Työssäsi kehität kaupungin strategian, eli Espoo-tarinan sekä kaupungin kotouttamisohjelman mukaisia, kotoutumista edistäviä palveluita sekä kaupungin eri toimijoiden että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityissuunnittelijana tuot oman panoksesi myös ulkoisten rahoituslähteiden hyödyntämiseen liittyvään valmistelutyöhön ja tuet rahoitusta hakevia kaupungin yksiköitä sekä yhteistyökumppaneita rahoitushakemusten valmistelussa ja hankehallinnon hoitamisessa.

Tehtävä sijoittuu kaupungin konsernihallintoon, elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön maahanmuuttoasioiden ryhmään. Elinkeino ja kaupunkikehitys -yksikkö vastaa kaupungin elinvoimaisuuden, kilpailukyvyn sekä työllisyyden edistämisestä, strategisten kaupunkikehitysprojektien ohjauksesta, työllistymiseen tukea tarvitsevien palvelujen järjestämisestä sekä maahanmuuttoasioiden strategisesta ohjauksesta. Lisäksi yksikkö johtaa ja ohjaa seutuyhteistyötä ja kaupunkipolitiikan valmistelua. Maahanmuuttoasioiden ryhmä vastaa maahanmuuttoasioiden sekä kotouttamispolitiikan linjausten valmistelusta ja toimeenpanon ohjauksesta, Espoon kotouttamisohjelman valmistelusta ja seurannasta sekä maahanmuuttoasioiden järjestöyhteistyön kehittämisestä.

Haastattelut toteutettaan viikolla 35 (24.-28.8.2020)

Työpaikan nimi: konsernihallinnon elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö

Työaika: 36h45min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Edellytämme Suomen kotoutumisen tukemisen palveluiden tuntemusta. Eduksi katsotaan kokemus kotoutumista tukevien kasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen lisäksi arvostamme kotoutumista koskevan tutkimustiedon tuntemusta ja kokemusta käytännön yhteistyöstä tutkimustietoa tuottavien tahojen kanssa sekä kokemusta valtakunnallisesti merkittävästä vaikuttamis- ja kehittämistyöstä ko. asioiden tiimoilta.
Edellytämme erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Espoon yleisimpien vieraiden kielten osaaminen katsotaan eduksi esim. venäjä, viro, arabia, englanti, somali tai kiina.


Toivomme sinulta intoa ja paloa kotoutumisen kehittämistä kohtaan, verkostojohtamisen kokemusta ja osaamista, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hallinnollista kokemusta (mm. päätösasioiden valmistelu kaupungin päättäville elimille). Kotouttamisen tukemisen poikkihallinnollisen luonteen vuoksi toivomme sinulta näyttöjä eri toimijoiden yhteistyössä luomien palveluiden kehittämisestä.

Espoossa oli vuoden 2020 alussa yli 54 000 vieraskielistä kaupunkilaisista. Suomen vieraskielisistä noin 13 prosenttia asuu Espoossa. Väestöennustuksen mukaan vieraskielisten määrä nousee Espoossa seuraavan 15 vuoden aikana 105 000:een ja väestöosuus 30 prosenttiin. Erityissuunnittelijan tehtävä tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä näköalapaikalle luomaan entistä tuloksellisempia kotoutumista tukevia palveluita suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot