(Poistunut julkaisusta)

Erityissuunnittelija (5 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.10.2020

Tehtävän kuvaus

Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikön tehtäviin kuuluu suomen- ja ruotsinkielisten yli 65-vuotiaiden sekä alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalvelujen koordinointi ja hankinta sekä ikääntyneiden päivätoiminnan ostot. Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikkö vastaa ikääntyneiden palvelujen laadun seurannasta ja lakisääteisten palvelujen valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta. Palveluntuottajien kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.

Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikön erityissuunnittelijana tehtäviisi kuuluu yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien kanssa tehtävä yhteistyö, palveluntuottajien neuvonta ja palvelujen laadun valvonta sekä ostopalvelujen kehittämiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi tehtäviisi sisältyy asiakkaitten, omaisten neuvontaa sekä mahdollisiin kanteluihin ja muistutuksiin liittyvien lausuntojen valmistelu.

Kelpoisuus: Ylempi korkeakoulututkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi monipuolisen kokemuksen sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävistä, RAI- ja asiakastietojärjestelmien tuntemisen sekä hallinnollisen ja/tai johtamiskokemuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Erityissuunnittelija Olli Parkkonen p. 09 310 23919 Ostopalvelupäällikkö Kristiina Matikainen p. 09 310 42207