(Poistunut julkaisusta)

Erityissosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen lännen aikuissosiaalityön yksikköön kuuluu aikuisten ja nuorten sosiaalityön ja - ohjauksen tiimien lisäksi koko kaupunkia palvelevat kuntoutusohjaus, työkykyselvitys, kuntouttava työtoiminta, avotyötoiminta, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus.

Haemme kuntoutusohjaukseen erityissosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.4.2020 alkaen. Tiimimme on moniammatillinen ja siihen kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, 2 erityissosiaalityöntekijää, 5 kuntoutusohjaajaa ja työnjohtaja. Päätoimipisteemme sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Pohjois-Haagassa.

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on edistää aikuissosiaalityön asiakkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä tarjota asiakkaille työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen keinoin yksilökohtaista palvelua.

Tehtäviisi erityissosiaalityöntekijänä kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisen vammaisten henkilöiden työtoimintaan liittyvä palvelutarpeen arviointi, sijoituspäätösten ja niihin liittyvien etuuspäätösten valmisteleminen, asiakassuunnitelmien laadinta ja arviointi, palveluntuottajayhteistyö, rakenteellinen sosiaalityö ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen. Työparinasi toimii toinen erityissosiaalityöntekijä. Kaikki tiimimme työntekijät ovat kokeneita alansa ammattilaisia.

Arvostamme sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn, intoa aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen sekä avointa ja keskustelevaa työskentelyotetta.

Tarjoamme Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten matkalipun, lounasedun, liikuntapalveluita, koulutusmahdollisuuksia, työnohjauksen sekä mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja työnkuvaa. Sinulle on tarjolla lisäksi oma työhuone, liukuva työaika, mobiilileimaus sekä etätyömahdollisuus.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja soveltuva 30-40 opintopisteen erikoistumiskoulutus tai yliopistollinen jatkotutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme: tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää kirjallista ilmaisua ja soveltuvuutta tehtävään. Lisäksi toivomme hakijalta hyvää tietoteknistä osaamista sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta.

Luemme eduksi: kokemuksen aikuissosiaalityöstä ja sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä työskentelystä työtoiminnan parissa.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava sosiaalityöntekijä Marjo Oikarinen, 09 310 46879 tai 040 336 0177 (ajalla 20. - 21.2.2020 johtava sosiaalityöntekijä Sonja Vaitoja, 09 310 44454 tai 050 364 7092

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi