(Poistunut julkaisusta)

Erityissosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.7.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme yhteistyökykyiseen joukkoomme oma-aloitteista ja aktiivista erityissosiaalityöntekijää viransijaisuuteen opintovapaan ajaksi 12.8.19 alkaen tai sopimuksen mukaan. Sijaisuus jatkuu 30.4.2020 saakka. Työntekijämme ovat kokeneita gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia sekä kotiavustajia.

Gerontologisen sosiaalityön suunnitelmallinen ja paneutuva sosiaalityö ja sosiaaliohjaus on tarkoitettu asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut tai heillä on osallistumiseen, talouteen tai muuhun sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta. Tuemme asiakasta tavoitteen saavuttamisessa erilaisin sosiaalityön ja ohjauksen keinoin. Avustamme asiakasta palveluiden aloittamisessa, silloin kun asiakas tarvitsee siihen konkreettista tukea ja apua.

Asiakkuuteen pääsee asiakasohjausyksikön kautta. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan mukana erilaisissa toimipaikoissa, asiakkaan kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman ja sovitun verkoston kanssa.

Erityissosiaalityöntekijän tehtävästä 60 % on asiakastyötä ja 40 % kehittämistyötä. Sosiaalityöntekijä toimii omatyöntekijänä paljon palveluja tarvitseville ja erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille. Työskentelemme asiakaslähtöisesti psykososiaalisella työotteella. Työtämme luonnehtii pitkäkestoinen motivointi- ja tukemistyö.

Erityissosiaalityöntekijän kehittämistyössä painottuu rakenteellinen sosiaalityö sekä käytäntölähtöinen kehittäminen. Lisäksi erityissosiaalityöntekijä on mukana koko yksikön strategioiden ja kehittämistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta ja taitoa moniammatilliseen yhteistyöhön. Toivomme sinulta kykyä ja intoa kehittää toimintaa sekä dokumentointitaitoa.

Tarjoamme ammattitaitoisen ja aktiivisen työryhmän tuen, mahdollisuuden kehittää palvelujamme sekä monipuolisen työtehtävän. Meillä panostetaan perehdytykseen ja kehittäminen tapahtuu ryhmissä. Sosiaali- ja terveystoimiala tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja muut henkilöstöetuudet.

Hakijoiden haastattelut voidaan aloittaa jo hakuajan aikana.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi.
Kirjallisen hakemuksen voit lähettää osoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1475-19, Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja soveltuva 30-40 opintopisteen erikoistumiskoulutus tai yliopistollinen jatkotutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.


Luemme eduksi


38h 15 min / viikko