(Poistunut julkaisusta)

Erityissosiaaliohjaaja, 2 paikkaa, Asiakasohjausyksikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Vammaisten Asiakasohjausyksikkö, Ikääntyvien Asiakasohjausyksikkö

Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa tai Talvikkitie 37, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 19.01.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2021


Erityissosiaaliohjaaja! Liity edelläkävijöiden joukkoon. 

Haemme Asiakasohjauksyksiköihin kahta innostunutta ja kehittämismyönteistä erityissosiaaliohjaajaa määräaikaisiin virkoihin ajalle 4.1.2021-31.12.2021 tai sopimuksen mukaan. Toinen tehtävä sijoittuu vammaisten asiakasohjausyksikköön, toinen ikääntyneiden asiakasohjausyksikköön. Toimistomme sijaitsevat keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien välittömässä läheisyydessä; vammaisten asiakasohjausyksikön tehtävä Myyrmäessä ja ikääntyneiden asiakasohjausyksikön tehtävä Tikkurilassa,


Asiakasohjausyksiköiden tehtävänä on vastata seniori- ja vammaisneuvonnasta ja palveluohjauksesta sekä siihen liittyvästä asiakkaiden palvelutarpeiden selvittelystä, vastata kotona asumista tukevien palvelujen koordinoinnista ja asumisen järjestelyistä sekä asiakaspalvelupäätösten tekemisestä. Asiakasohjauksen moniammatillisessa yksikössä työskentelee palveluohjaajia, erityissosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä. Erityissosiaaliohjaaja toimii moniammatillisessa tiimissä omalta osaltaan asiakastyön vastuuhenkilönä erityisosaamisensa perusteella.


Erityissosiaaliohjaajien työ on monipuolista ja työn sisältöä kehitetään jatkuvasti tiimeissä. Erityissosiaaliohjaajan työtehtäviin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityö ja laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen huomioon ottaen, tarvittavien palveluiden ja verkostojen yhteensovittaminen ja sosiaalityön suunnitelmien tekeminen sekä viranomaispäätösten teko.

Työyhteisöissämme työkäytänteitä kehitetään jatkuvasti ja tiimissämme on vahvaa ammatillista osaamista. Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin; tarjoamme vakituisen työpisteen, hyvät työvälineet liikkuvan työn toteuttamiseksi sekä etätyömahdollisuuden työtehtävien sen salliessa. Työntekoamme on tukemassa oma työhyvinvointiryhmä ja säännölliset kehittämispäivät. Lisäksi Vantaan kaupunki tarjoaa erilaisia työsuhde-etuja


Työ vaatii hyviä vuorovaikutus-, verkostotyö- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä reflektiiviseen työskentelyotteeseen ja kehittämismyönteisyyttä. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja palvelujen vaikuttavuutta. Odotamme sinulta asiantuntevaa, työtä pelkäämätöntä asennetta ja innostunutta otetta työhön sekä kiinnostusta oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.


Ilmoitathan hakemuksen yhteydessä, haetko erityissosiaaliohjaan tehtävää ikääntyneiden vai vammaisten asiakasohjausyksikössä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus)Sosiaali/terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Luemme eduksi: Työkokemuksen eri tavoin vammaisille tai ikääntyville asiakkaille toteutetuista palvelutarpeen arvioinneista sekä viranomaispäätösten teosta. Luemme eduksi Apotti-asiakastietojärjestelmän käyttökokemuksen. Arvostamme ruotsinkielen taitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: KVTES

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Toimintayksikön esimies

 Kvist Anne

043 827 2533 , 040 866 9810

Vammaiset anne.kvist@vantaa.fi Ikääntyvät sirkku.salminen@vantaa.fi


Tavoitettavissa anne.kvist@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.