(Poistunut julkaisusta)

Erityispedagogiikan yliopisto-opettaja
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.2.2019

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana seuraava tehtävä:

Erityispedagogiikan yliopisto-opettajan työsuhde (avoin yliopisto-opetus) 

Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja kykyä opettaa monipuolisesti. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus- ja ohjaustyötä teema-alueilla. Hakijan ansioksi luetaan perehtyneisyys erityispedagogiikan kysymyksiin sekä kiinnostus tutkimukseen. 

Myös mahdollisuus ohjata opetusharjoitteluita ja opinnäytetöitä katsotaan eduksi.

Kyseinen työtehtävä pitää tällä hetkellä sisällään erityispedagogiikan avoimen yliopisto-opetuksen koordinointiin liittyvät tehtävät ja opetusta avoimessa yliopistossa sekä erikseen sovitun määrän erityispedagogiikan opetusta pääasiassa erityispedagogiikan tutkinto-ohjelmassa, mutta myös muissa koulutusohjelmissa (kaikki opetus yhteensä noin 120-140h). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttääkin kykyä olla rakentavassa vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa, organisaatiokykyä ja tarkkuutta. Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa, etäopiskeluun liittyvien asioiden ymmärtäminen ja halu kehittää opetusta näiltä osin on suotavaa.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään  50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävä pyritään täyttämään 1.8.2019 alkaen. Yliopisto-opettaja noudattaa 1624 tunnin kokonaistyöaikaa. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.  

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Opetus englannin kielellä on myös mahdollista, mutta erinomainen suomen kielen taito on tässä tehtävässä välttämätön. Hakijoiden englannin kielen taitoon kiinnitetään myös huomiota. 

Hakemus pyydetään lähettämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 25.2.2019.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo (korkeintaan 5 sivua sisältäen mahdollisen julkaisuluettelon neljältä viime vuodelta) sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Opetustaidon arvioimiseksi hakijoita pyydetään liittämään hakemukseen opetusansioita esittelevä opetusportfolio (max 4 sivua). Opetustaito arvioidaan portfolion ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi liitteen mukaista jäsennystä. Lisäksi hakijoita pyydetään liittämään hakemukseen lyhyt kuvaus tähänastisesta ja mahdollisesti suunnitellusta tutkimustoiminnasta.

Lisätietoja: professori Marjatta Takala p.050 4671194, marjatta.takala (at) oulu.fi 

tai henkilöstöpäällikkö Kimmo Spets p.0294 483819, kimmo.spets (at) oulu.fi 

Liite 

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS 

1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana 

- opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus; miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajan ja opetustyön tekijänä. 

2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen 

3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö 

4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen 

5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet) 

6. Opetuksen kehittämisen visio 

- tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esim. suhteessa laitoksen opetusohjelmaan