(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.8.2019

Erityisopettaja

Työavain 3-1552-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 02.09.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 30.08.2019 kello 15:45
Kalajärven koulu , Hiirisuontie 1 02970 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät yhtenäisessä peruskoulussa 1.-9. luokilla Kalajärven koulu on noin 450 oppilaan koulu, jossa tavoitteena on hyvinvoiva oppilas. Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja erityisopetuksen tiimin jäsenillä on vahva keskinäinen tuki toisistaan. Tiimi tekee paljon yhteistyötä keskenään ja toisten tiimien kanssa. Erityisopetuksen tiimillä on myös vahva johdon tuki työssään. Laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviin kuuluu S2-oppilaiden oppimisen tukeminen erilaisin tuen muodoin.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyötaitoja ja joustavuutta, lisäksi myös kykyä ja halua opettaa sekä ala- että yläkoulussa.

Arvostamme kokemusta S2-kielen opettamisesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Maria Similä
040 553 7827
maria.simila@espoo.fi

Apulaisrehtori Janika Jernfors
050 406 8664
janika.jernfors@espoo.fi