(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.5.2019

Erityisopettaja

Työavain 3-982-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 23.05.2019 kello 15:45
Saarnilaakson koulu , Hösmärintie 1 02760 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Erityisopetuksen tuntiopettaja. Tehtävään kuuluu laaja-alaisena erityisopettajana ja erityisluokanopettajana toimimista. Tehtävät vaihtelevat lukuvuoden kuluessa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja sitoutuneisuutta koulun profiilin mukaisiin painotuksiin. Vankkaa tietoteknistä osaamista.

Arvostamme valmiuksia perusopetuksen useimpien aineiden, myös liikunnan, opetukseen tarvittaessa pienryhmissä. Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tiimityöskentelyyn.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Jukka Kuittinen
050-5596969
etunimi.sukunimi@espoo.fi