(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Erityisopettaja

Työavain 3-693-19
Vakinainen virkasuhde alkaen 02.09.2019
Hakuaika päättyy 03.05.2019 kello 16:00
Espoo International School , Lillhemtintie 1 02150 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Erityisopettajan tehtävät yhtenäisessä peruskoulussa luokilla 1 - 9.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään yhteistyötaitoa, organisointikykyä ja joustavuutta ja halua kehittää koulun erityisopetusta. Edellytämme lisäksi, että hakijalla on aikaisempaa kokemusta erityisopetuksesta. Tehtävässä tarvitaan sujuvaa englannin kielen taitoa sekä kykyä antaa tukea ruotsin kielen tunneilla. Virkasuhde alkaa syyskuussa 2019.

Arvostamme kolmiportaisen tuen hyvää tuntemusta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Rehtori Anne-Marie Rapo
anne-marie.rapo@espoo.fi

Apulaisrehtori Laila Harju
0503488293
laila.harju@espoo.fi