(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Erityisopettaja

Työavain 3-688-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 29.04.2019 kello 15:45
Nöykkiön koulu , Nöykkiönlaaksontie 3 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Yläkoulun erityisopettajan virka. Nöykkiön koulu sijaitsee Espoonlahden alueella, Länsiväylän läheisyydessä, noin 18 km:n päässä Helsingin keskustasta. Nöykkiön koulussa toteutetaan ja kehitetään toimivia joustavia opetusjärjestelyjä sekä opetusryhmien että oppilaiden yksilöllisten tukitarpeiden toteuttamiseksi. Erityisopettaja osallistuu jaksoittain tehtävän lukujärjestyksen suunnitteluun ja viimeistelyyn rehtorin apuna sekä tukee aineenopettajia pedagogisten asiakirjojen laadinnassa. Erityisopettajan osaamista saatetaan tarvittaessa hyödyntää myös luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Erityisopettaja toimii tarvittaessa yksilökohtaisissa oppilashuoltoryhmissä, yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän ja oppimisen tuen ryhmän jäsenenä sekä osallistuu tarvittaessa yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2018.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen (35 ov/60 op) suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Samoin tulee mainita mahdollinen erivapaustodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta eri tilanteissa. Kokemusta erityisopettajana toimimisesta sekä samanaikaisopettajana että osa-aikaisessa oppiainekohtaisessa pienryhmämuotoisessa opetuksessa. Erittäin hyvää tietoteknistä osaamista ja valmiutta käyttää lukujärjestysohjelmaa oppilas- ja ryhmäkohtaisten työjärjestysten laadintaan. Kykyä, kokemusta ja taitoa laatia toimivia pedagogisia asiakirjoja Wilma-ohjelmaa hyödyntäen. Kykyä tukea ja ohjata aineenopettajia pedagogisten asiakirjojen laadinnassa ja oman opetuksensa eriyttämisessä.

Arvostamme monipuolisten työtapojen sekä verkko-oppimisympäristön sekä digiteknologian hyödyntämistä erityisopetuksessa. Mielenkiintoa toimia tarvittaessa tukioppilastoiminnan ohjaajana. Kiinnostusta oppilaskuntatoimintaan ja sen ohjaamiseen tarvittaessa. Valmiutta osallistua koko koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kiinnostusta ja kykenevyyttä kansainväliseen yhteistyöhön sekä matkustushalukkuutta oppilaiden kanssa mahdollisiin yhteistyökohteisiin ulkomailla tai kotimaassa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Sari Hakola
etunimi.sukunimi@espoo.fi