(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Erityisopettaja

Työavain 3-1833-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Lintumetsän koulu , Lintumetsäntie 10 02660 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Lintumetsän koulu on noin 350 oppilaan yläkoulu Espoon Lintuvaarassa. Yleisopetuksen ryhmien lisäksi koulussa on kaksi oppimisen kuntouttavaa pienluokkaa ja yksi valmistava luokka. Haemme laaja-alaista erityisopettajaa työyhteisöömme. Erityisopettajan tehtäviin kuuluu mm. lukitestien tekeminen, siirtymäpalavereissa mukana oleminen, oppilaiden tukeminen oppimisvaikeuksissa ja konsultointi pedagogisten asiakirjojen laatimisessa sekä yhteistyö aineenopettajien ja huoltajien kanssa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Arvostamme kokemusta yläkoulun laaja-alaisen erityisopettajan tehtävistä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

rehtori Sirpa Tammisuo
09 816 36501
etunimi.sukunimi@espoo.fi