(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Erityisopettaja

Työavain 3-1845-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Espoonlahden koulu , Opettajantie 3 02320 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Espoonlahden koulu on vuonna 2013 peruskorjattu espoolainen yläkoulu. Toimimme samoissa tiloissa Espoonlahden lukion, Jyllan kanssa. Koulumme modernit luokkatilat kaikissa oppiaineissa ja opettajien käytössä olevat työskentelytilat luovat uudet ja ajanmukaiset puitteet monipuoliselle ja laadukkaalle opetukselle ja oppimiselle. Koulussamme on 367 oppilasta ja 34 opettajaa. Laaja-alaisena erityisopettajana työskentelet osana erityisopetustiimiä, johon kuuluu lisäksesi toinen laaja-alainen erityisopettaja ja kolme erityisluokanopettajaa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään työkokemusta laaja-alaisen erityisopettajan tehtävistä vuosiluokilla 7-9. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää osaamista kolmiportaisen tuen järjestämiseksi ja pedagogisten asiakirjojen hallintaa. Lisäksi edellytämme kokemusta samanaikaisopettajuudesta ja tiimityöskentelystä.

Arvostamme innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Sähköisten oppimisympäristöjen monipuolinen hallinta katsotaan eduksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Marikka Korhonen
050 3092092
etunimi.sukunimi@espoo.fi