(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Erityisopettaja

Työavain 3-1773-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Karamzinin koulu , Kulloonmäentie 20 02940 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Laaja-alainen erityisopettaja Karamzinin alakouluun. Opetusta voidaan toteuttaa ela-opettajan tuntien lisäksi joustavin ryhmittelyin, jolloin ela-opettajalla on eri luokista valittuja oppilaita periodeittain. Tehtävään tulee ainakin aluksi kuulumaan 1-2 luokkien joustoryhmän opettamista. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta alakoulussa toimimisesta.

Arvostamme monipuolista osaamista ja hyviä tiimityötaitoja. Joustavat ryhmittelyt edellyttävät hyvää ja saumatonta yhteistyötä luokanopettajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa. Arvostamme lisäksi monipuolista osaamista ja valmiutta kehittää itseään omassa työssään. Näemme tärkeänä elämänhallintataitojen opettamisen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Jouni Hörkkö
050 354 3566
etunimi.sukunimi@espoo.fi