(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Erityisopettaja

Työavain 3-1758-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Koulumestarin koulu , Muuralanpiha 3 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Koulumestarin koulu on 303 oppilaan alakoulu Espoon Muuralassa. Koulu on aloittanut toimintansa 2007 ja koulua kehitetään vastaamaan tämän päivän haasteisiin niin opetuksessa kuin koulun muissakin rakenteissa. Haemme Innokkaaseen joukkoomme vakituiseen työsuhteeseen 6.8.2019 alkaen laaja- aikaista erityisopettajaa (elaa). Koulumme toimintakulttuurin mukaisesti laaja- aikaisena erityisopettajana vastuullasi on toteuttaa nykyaikaista ja moninaista osa-aikaista erityisopetusta vuosiluokilla 1. – 6. Luemme eduksi kyvyn tehdä tiivistä ja joustavaa yhteistyötä eri vuosiluokkien aikuisten kanssa sekä tukea ja kehittää opetusta ja kasvatustyötä inklusiiviseen suuntaan oppilaan etu huomioon ottaen. Laaja-alainen erityisopettaja osallistuu oppilashuoltotyöhön sekä koko koulun hyvinvoinnin edistämiseen yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään halua kehittää niin omaa työtään kuin koko työyhteisöäkin opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Koulussa on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, joka edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä luovia ratkaisuja niin arjen haasteissa kuin koulukulttuurin kehittämisessäkin. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : • kokemusta erilaisten lasten kanssa työskentelystä´ • kokemusta yhteisopettajuudesta (kaksi tai useampi opettaja tekevät tiivistä yhteistyötä niin opetuksessa kuin opetuksen suunnittelussa). • tiimityötaitoja niin aikuisten kuin lastenkin kanssa • vahvaa näyttöä vuorovaikutustaidoista niin henkilökunnan, oppilaiden kuin huoltajienkin kanssa • ryhmänohjaustaitoja (niin koulutusta kuin kokemustakin)

Arvostamme : • teknologiaosaamista • neuvottelutaitoja (koulutusta/kokemusta)


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Pirjo Tornberg
050 3311472
etunimi.sukunimi@espoo.fi
9 - 16

Apulaisrehtori Virpi Ilvonen
046 877 3455
etunimi.sukunimi@espoo.fi
9 - 16