(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Ymmerstan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.10.2020

Haemme kouluumme kolmatta erityisopettajaa ohjaamaan oppilaitamme oppimisessa. Opetus ja ohjaus tapahtuu joustavissa ryhmissä ja samanaikaisopetuksena. Tehtävä on määräaikainen, koska olemme saaneet tukea viime kevään etäopetusjakson aukkojen paikkaamiseen.

Koulun nimi ja osoite: Ymmerstan koulu, Ristiaantie 5, 02750 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen, 24 tuntia viikossa

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa marraskuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, kyvykkyyttä toimia samanaikaisopettajana luokanopettajien kanssa ja joustavuutta erilaisten oppijoiden kanssa työskentelyssä. Tehtävässä edellytetään myös osaamista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta opettajan työstä.

Ymmerstan koulu on 1-6 luokan oppilaille opetusta järjestävä peruskoulu, joka on profiloitunut kirjallisuuden ja tiedonhallintataitojen opetukseen. Koulussa toimitaan yhteisöllisen oppimisen periaatteiden mukaisesti, sekä aikuisyhteisössä että oppilaiden kanssa. Haemme iloiseen ja ahkeraan joukkoomme resurssiopettajaa, joka on valmis sitoutumaan koulumme profiiliin ja yhteisölliseen toimintakulttuuriin. Ymmerstan koulu tarjoaa sitoutuneen, innostuneen ja kannustavan työyhteisön.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).