(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja Westendinpuiston kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Erityisopettajan virka.

Koulun nimi ja osoite: Westendinpuiston koulu, Hiiralantie 6, 02160 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Eduksi luetaan luokanopettajan kelpoisuus ja työkokemus luokanopettajan tehtävästä. Arvostamme monipuolista osaamista ja aiempaa kokemusta erityisopettajan työstä. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen.

Westendinpuiston koulu on viihtyisä, noin 300 oppilaan koulu merellisessä ympäristössä. Koulussamme toimivat rinnakkain suomenkieliset luokat ja ruotsin kielen kielikylpyluokat, joten kaksikielisyys näkyy ja kuuluu koulussamme päivittäin.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).