(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja Tuomarilan kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Erityisopettajan tehtävät vuosiluokkien 1-6 yleisopetuksessa.

Koulun nimi ja osoite: Tuomarilan koulu, Kirstintie 11, 02760 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme monipuolista opetettavien aineiden hallintaa, kokemusta työparityöskentelystä luokanopettajan kanssa ja halukkuutta siihen, kokemusta suomi toisena kielenä -opetuksesta sekä perehtymistä positiiviseen kasvatukseen ja vahvuuspedagogiikkaan.

Tuomarilan koulu on yksisarjainen vuosiluokkien 1-6 alakoulu Tuomarilassa, Keski-Espoon alueella. Lukuvuonna 2018-2019 oppilassa on noin 160 oppilasta ja 12 opettajaa. A1-kielenä koulussa opetetaan englantia. Sen lisäksi koulussa on vahva saksankielen opetuksen perinne.

Koulun omassa koulurakennuksessa on käynnissä peruskorjaus ja lisärakentaminen. Syyslukukauden 2021 loppuun saakka koulu toimii siirtokelpoisissa koulutiloissa Kirstin koulun tontilla Suvelassa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).