Erityisopettaja tuntiopetukseen, Nöykkiön koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 6.4.2021

Yläkoulun erityisopettajan päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä Nöykkiön koulussa. Työtehtävässä on vähintään 24 viikkotuntia.

Nöykkiön koulussa toteutetaan ja kehitetään joustavia opetusjärjestelyjä sekä opetusryhmien että oppilaiden yksilöllisten tukitarpeiden toteuttamiseksi. Koulussa toteutetaan 4 jaksossa muuntuvia opetusjärjestelyjä ja lukujärjestyksiä, joita suunnitellaan yhteistyössä opettajien sekä oppilashuoltohenkilöstön kanssa oppilaiden erilaiset tukitarpeet lähtökohtana. Erityisopettaja tukee luokanvalvojia ja aineenopettajia pedagogisten asiakirjojen laadinnassa. Erityisopettaja toimii tilanteen mukaan joko samanaikaisopetuksessa tai opettaa osa-aikaisia pienryhmiä.

Erityisopettaja toimii tarvittaessa yksilökohtaisissa oppilashuoltoryhmissä, yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän ja oppimisen tuen ryhmän jäsenenä sekä osallistuu tarvittaessa yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön. Koulussa on hyvin toimiva erityisopettajien yhteistyötiimi.

Nöykkiön koulu sijaitsee Espoossa Länsiväylän lähellä noin 18 km:n etäisyydellä Kampista, noin 6 km:a Espoon keskuksesta ja Matinkylän metrolta.

Nöykkiön koulussa työskentelee noin 45 opettajaa ja n. 530 oppilasta, Oppilaista osa opiskelee osittain tai kokonaan oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavalla pienluokalla ja osa painotetussa (matemaattisluonnontieteellinen tai kaksikielinen) opetuksessa.


Koulun nimi ja osoite: Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta eri tilanteissa sekä hyviä tietoteknisiä taitoja.

Kykyä tukea ja ohjata luokanvalvojia sekä aineenopettajia pedagogisten asiakirjojen laadinnassa ja oman opetuksensa eriyttämisessä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme monipuolisten työtapojen sekä verkko-oppimisympäristön sekä digiteknologian hyödyntämistä erityisopetuksessa, monipuolista työkokemusta sekä monipuolista ja hyvää kielitaitoa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1441587
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo